ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน | newswit

กลุ่มทรู จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กลุ่มทรู จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ และ ซีพี ออลล์ ปูพรมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ May 2022
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ มอบหน้ากากอนามัยผ้า 100,000 ชิ้น แก่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) – Jun 2020
สธ.จัดประชุมบุคคลากรด้านเวชศาสตร์การจราจร
สธ.จัดประชุมบุคคลากรด้านเวชศาสตร์การจราจร
เดินหน้าจับมือเครือข่ายแก้ปัญหาการบาดเจ็บ-ตายจากการจราจร – ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย Mar 2019
TSR บริจาคเครื่องกรองน้ำให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
TSR บริจาคเครื่องกรองน้ำให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 620,000 บาท ยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ – นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ Sep 2018
สพฉ. จับมือ ทีโอที ติดตั้ง AED
สพฉ. จับมือ ทีโอที ติดตั้ง AED
ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ ในจุดเสี่ยงที่มีคนพลุกพล่าน หวัง เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน – Oct 2016
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จัดโครงการ “ส่งเสริมคนดีกู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน” มอบโล่เกียรติยศกับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานด้วยความเสียสละ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนตัวเองต้องพลีชีพหรือทุพพลภาพ – 2. เป็นผู้เสียสละ ช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยกะทันหัน รอดพ้นจากภยันตรายและตนเองบาดเจ็บและทุพพลภาพ“เกียรติยศคนกล้า” จำนวน 2 ราย คือ น.ส.พัชรี อุดมา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก และ นางสุธาสินี โง่นคำ พยาบาลวิชาชีพ
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดแข่งกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ – ด้านนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน และเครื่องกระตุกหัวใจ (Automated External Defibrillator: AED) ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการโรคหัวใจ