กลุ่มทรู จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ และ ซีพี ออลล์ ปูพรมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อชุมชน

10 May 2022

อีกหนึ่งภารกิจคืนลมหายใจเพื่อนมนุษย์ ให้ทุกชีวิตปลอดภัย…สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดย เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการฯ (ซ้ายสุด)พร้อมด้วย มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ โดย ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม รองประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) บมจ. ซีพี ออลล์ โดย นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และ กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรูปลูกปัญญา (ขวาสุด) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน "โครงการจัดหาเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อชุมชน" ซึ่งจะนำไปติดตั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ทันท่วงที และยังจัดให้มีการระดมทุน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED แก่บุคลากรของซีพี ออลล์และกลุ่มทรู โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ได้นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมาร่วมสนับสนุนเปิดช่องทางรับบริจาคผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มทรู ได้แก่

กลุ่มทรู จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ และ ซีพี ออลล์ ปูพรมติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อชุมชน
  • ระบบ USSD สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช กด 948256310# โทรออก บริจาคครั้งละ 10 บาท และ กด 9482563*100# โทรออก บริจาคครั้งละ 100 บาท
  • แอปพลิเคชัน ทรูยู โดยลูกค้าทรู สามารถใช้ 50 ทรูพอยท์ แลกแทนเงินบริจาค 5 บาท ใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกแทนเงินบริจาค 10 บาท และใช้ 150 ทรูพอยท์ แลกแทนเงินบริจาค 15 บาท
  • แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท สำหรับบุคคลทั่วไป เลือกบริจาคตรงให้โครงการฯ โดยเงินบริจาคจะไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกบริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ หรือโอนเงินเข้าบัญชี "มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ" เลขที่บัญชี 142-0-12002-6 ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรู ยังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ "โครงการจัดหาเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อชุมชน" ผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงภัยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตฉุกเฉิน และการใช้เครื่อง AED อย่างถูกวิธีอีกด้วย ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน