TSR บริจาคเครื่องกรองน้ำให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 620,000 บาท ยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

03 Sep 2018
TSR ห่วงใยสุขภาพของคนไทย บริจาคเครื่องกรองน้ำ จำนวน 100 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 620,000 บาท ให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ส่งต่อไปยังมูลนิธิและภาคีเครือข่าย ทั่วประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำดื่มให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐาน
TSR บริจาคเครื่องกรองน้ำให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 620,000 บาท ยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (TSR) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบเครื่องกรองน้ำรุ่น จำนวน 100 เครื่อง (มูลค่ารวม 620,000 บาท) ให้แก่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิและภาคีเครือข่าย ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ในทุกจังหวัด) ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพน้ำดื่ม ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ได้มีน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานไว้อุปโภคและบริโภค

"การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและองค์กรนับเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเธียรสุรัตน์ไม่เพียงแต่เป็นองค์กรที่มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำ แต่ยังดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ พร้อมกับมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องกรองน้ำ เราก็อยากเห็นคนไทยได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งประเทศ" นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งในโครงการที่ TSR ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดย TSR ได้ดำเนินธุรกิจตามปณิธานที่ยึดมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 42 ปี คือการอยากเห็นคนไทยในทุกๆ บ้าน ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ จึงได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้าหรือผู้บริโภค ในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือแม้แต่คู่ค้ากับองค์กรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

อนึ่ง TSR เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ SAFE ที่มีคุณภาพ มีโรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำที่ได้รับมาตรฐาน และด้วยประสบการณ์ที่มีมายาวนาน จนเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การบริการดุจญาติมิตร