ภาพข่าว: TSR รับโล่รางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน

03 May 2019
ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแห่งเกียรติยศกลุ่ม "ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน" โดย บมจ.เธียรสุรัตน์(TSR) เป็นผู้สนับสนุนบริจาคเครื่องกรองน้ำ SAFE รุ่นROMA Plus จำนวน 100 เครื่อง ให้มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อมอบให้มูลนิธิ/สมาคม ภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยใช้ประโยชน์ของจังหวัดต่าง ๆ โดยมี นางสาวสวิตา แจ้งอยู่ ที่ปรึกษาด้านการประเมิน ติดตาม และพัฒนาองค์กรของ บมจ.เธียรสุรัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้
ภาพข่าว: TSR รับโล่รางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน