ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช | newswit

สรสินธุ ไตรจักรภพ เข้ารับพระราชทานปริญญา
สรสินธุ ไตรจักรภพ เข้ารับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ – 22 Nov
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จับมือ 9 โรงพยาบาลชั้นนำ
กลุ่มบริษัทบีทีเอส จับมือ 9 โรงพยาบาลชั้นนำ
จัดงานคลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สุขภาพดีทุกวัย ในยุคดิจิทัล วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566 – 17 Nov
กสิกรไทย ร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบบ้านมือสอง
กสิกรไทย ร่วมกับบุญถาวร ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดออกแบบบ้านมือสอง
– นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า 06 Oct
กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้บริหาร
มทร.สุวรรณภูมิ ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมหารือต่อยอดความร่วมมือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ – ในการประชุมครั้งนี้มี 04 Sep
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอในงาน
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเวทีรวมนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาตินับร้อยนำเสนอในงาน
NCOST - INCOST 2023 – อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ 04 Sep
ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ม.ศรีปทุม จับมือ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการ และวิจัย – นอกจากนี้ยังส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต 31 Aug
ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย มุ่งพัฒนาบุคลากรยานยนต์
ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย มุ่งพัฒนาบุคลากรยานยนต์
จับมือราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาคนรับยุครถยนต์ไฟฟ้า – 28 Aug
กสิกรไทยจับมือบุญถาวร และม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กสิกรไทยจับมือบุญถาวร และม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดเวที Everyroom U-Design By Boonthavorn x KBank ดันนักศึกษาโชว์ศักยภาพออกแบบบ้านมือสอง – นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ 26 Jul
มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน
มทร.ล้านนา ขยายความร่วมมือพัฒนากำลังคน
เสริมเกราะความรู้ด้านการจัดการน้ำ จับมือ การประปานครหลวง ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในการบริหารจัดการระบบน้ำประปา 18 Jul
การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย
การศึกษานิวซีแลนด์ ผสานความแข็งแกร่งการศึกษาไทย
ม.ชั้นนำนิวซีแลนด์ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และม.ศิลปากรของไทย – ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวจารุวรรณ 07 Jul
CHAYO ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์
CHAYO ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ – 22 Jun
เคหะสุขประชา ลงนามบันทึกความเข้าใจ
เคหะสุขประชา ลงนามบันทึกความเข้าใจ
มทร.ส. พัฒนาความรู้ทักษะอาชีพตลาดสินค้าเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ – นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 19 Jun
เอไอเอส จับมือ มทร. ล้านนา มุ่งนำศักยภาพโครงข่ายดิจิทัล
เอไอเอส จับมือ มทร. ล้านนา มุ่งนำศักยภาพโครงข่ายดิจิทัล
สร้างการเติบโตร่วมกันของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 Jun
เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) – 22 May
WP Energy จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
WP Energy จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และสมาคมพลังงานทดแทนฯ จัดตั้ง Smart Charging Station ในพื้นที่ของม. เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล 11 May
สานสัมพันธ์เหนือ-ใต้ มทร.ล้านนา
สานสัมพันธ์เหนือ-ใต้ มทร.ล้านนา
จับมือ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนสายอาชีวะ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา – 11 May
วว. / มทร.ธัญบุรี / University
วว. / มทร.ธัญบุรี / University
of Geneva หารือความร่วมมือวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน – โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. 02 May
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ,
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ,
มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เดินหน้าโครงการ S.M.A.R.T.S. 23 Mar
การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ มทร.
การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ มทร.
และ 13 โรงเรียนของไทย ขยายหลักสูตรป.ตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ทางลัดเด็กไทยสู่ ม.ท็อปของโลก – ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด 23 Mar
CHO ร่วมกับ มทร.อีสาน เปิดศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า
CHO ร่วมกับ มทร.อีสาน เปิดศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า
พัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช – 16 Mar
สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา – 16 Feb
กรมพัฒน์ ชวนชมงาน Skill Expo ขอนแก่น
กรมพัฒน์ ชวนชมงาน Skill Expo ขอนแก่น
อัพสกิลแรงงานไทย สู่โลกยุคใหม่ในอนาคต – วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน 16 Jan
Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ
Up Skill แรงงานในสถานประกอบกิจการ
พัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีชั้นสูง และหุ่นยนต์ เสริมสมรรถนะแรงงานรองรับการทำงานในอนาคต – นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ 16 Jan
อว. รุก โชว์งานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
อว. รุก โชว์งานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค
2566 ส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่จังหวัดลำปาง – ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 10 Jan
วช. - มทร.ล้านนา แถลงข่าว พร้อมเป็นเจ้าภาพ
วช. - มทร.ล้านนา แถลงข่าว พร้อมเป็นเจ้าภาพ
จัด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 วันที่ 6-8 ม.ค. 2566 – นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ 19 Dec
SO สยามราชธานี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ – บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) ชั้นนำในประเทศไทย สู่ Tech Company ที่มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากว่า 40 ปี พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
บสย. ชวน New Gen มองอนาคต สร้างโอกาสเริ่มต้นธุรกิจ
บสย. ชวน New Gen มองอนาคต สร้างโอกาสเริ่มต้นธุรกิจ
Startup – ทั้งนี้ ผู้บริหาร บสย. มีโอกาสได้พูดคุยให้กำลังใจน้อง ๆ นักศึกษาที่มีความฝันที่จะเป็นผู้ประกอบการ 09 Dec
ขอนแก่นพร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาทั่วโลก
ขอนแก่นพร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาทั่วโลก
มข. ผนึกภาคี แถลงข่าวขอนแก่นมาราธอนนาชาติครั้งที่ 18 Khon Kaen International Marathon 2023 – รศ.นพ.ชาญชัย 07 Dec