ข่าวประชาสัมพันธ์พะเยา | newswit

เด็กสาธิต มพ. แท็กทีมบุกเกาหลีใต้
เด็กสาธิต มพ. แท็กทีมบุกเกาหลีใต้
กวาดรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ ใน The 10th Anniversary International Youth Robot Competition 2023 – 28 Sep
ม.พะเยา MOU บริษัท โฟลว์แอคเคาท์
ม.พะเยา MOU บริษัท โฟลว์แอคเคาท์
จำกัด ส่งเสริมและพัฒนาการใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด – โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ 26 Sep
ม.พะเยา ร่วมสำรวจทักษะเยาวชนวัยแรงงานจังหวัดพะเยา
ม.พะเยา ร่วมสำรวจทักษะเยาวชนวัยแรงงานจังหวัดพะเยา
– เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ศ.ดร.เสมอ ถาน้อยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย 22 Sep
ม.พะเยา จัดกิจกรรม SHOW &
ม.พะเยา จัดกิจกรรม SHOW &
SHARE UP-GREEN 2023 ครั้งที่ 1 – กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการขึ้น 15 Sep
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา
ครั้งที่ 19 'Transformation: The New Paradigm of Engineering Education – พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ 08 Sep
สสส.ร่วมกับเครือข่าย ครูมหัศจรรย์พะเยา
สสส.ร่วมกับเครือข่าย ครูมหัศจรรย์พะเยา
สื่อสาร แนวคิดมหัศจรรย์นิเวศ 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เพื่อเด็กปฐมวัย ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 08 Sep
ม.พะเยา ประกาศรางวัลการประกวด
ม.พะเยา ประกาศรางวัลการประกวด
พื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 – ในครั้งนี้ มีพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) 06 Sep
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
ม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ชุมชนวัดศรีบังวัน อ.แม่ใจ จ.พะเยา – 06 Sep
พาว ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
พาว ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
จับมือ อว.- ม.พะเยา ประกาศข่าวดี ค้นพบเทคโนโลยี บลูสเปียร่า ครั้งแรก ต้านเสื่อม 4 เท่า พิสูจน์แล้วในมนุษย์ – 31 Aug
นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษา
– ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน 28 Aug
พช.พะเยา เดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค
พช.พะเยา เดินหน้ายกระดับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค
4.0 – โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประธานเครือข่ายระดับอำเภอ 22 Aug
ม.พะเยา ร่วมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
ม.พะเยา ร่วมมหกรรมวิจัยแห่งชาติ
Thailand Research Expo 2023 – อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย 15 Aug
ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – โดยในช่วงเช้าคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง 15 Aug
ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมาคมชาวฉะเชิงเทรา – ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง 15 Aug
ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ม.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
EdPEx กับกระบวนการทำงานสายสนับสนุน – การอบรมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 Aug
โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 – เว็บไซต์: http://www.satit.up.ac.th/ 09 Aug
ม.พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์
ม.พะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์
World Robot Olympiad 2023 : Connecting the World – การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 04 Aug
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
ม.พะเยา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 31 Jul
UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา
UP CSV มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา
บ้านห้วยปุ้ม – ทั้งนี้ การจัดโครงการ UP CSV โดยกองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา 27 Jul
ม.พะเยา จัดปฐมนิเทศบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบุคคล
ม.พะเยา จัดปฐมนิเทศบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านบุคคล
ประจำปี 2566 – โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล 19 Jul
ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร,
ม.พะเยา MOU ความร่วมมือ กับ บ.สุภิราชการเกษตร,
บ.เวิลด์ ซีดส์, บ.โกลคอนดา เอเชีย, บ. เดอะบิวเอสซีส (ไทยแลนด์) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 17 Jul
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา
ครบรอบ 13 ปี – ในช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17 Jul
สหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สหเวชศาสตร์ ม.พะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงาน – คณะสหเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 Jul
ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ม.พะเยา สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ในกิจกรรม Research Networking & Paper Camp – การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Tips on writing and publishing a 06 Jul
ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
ม.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม – สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 05 Jul
นายกสภา พร้อมด้วย อธิการบดี ม.พะเยา
นายกสภา พร้อมด้วย อธิการบดี ม.พะเยา
เข้าร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร – สภามหาวิทยาลัยพะเยา 04 Jul
ม.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพพหุวัฒนธรรมของนิสิต
ม.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพพหุวัฒนธรรมของนิสิต
: UP Pride & Proud 2023 – การจัดงาน Pride Month ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่อ UP PRIDE & PROUD 2023 "Born 30 Jun
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัย
ร่วมพลิกโฉม สร้างเครือข่ายเพื่อการวิจัย – มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศาสตราจารย์ดร.เสมอ ถาน้อย 30 Jun
นายกสภา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
นายกสภา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
ม.พะเยา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว – 30 Jun
ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
ม.พะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
เขตภาคกลาง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 23 Jun