ข่าวประชาสัมพันธ์บริหารจัดการน้ำ | newswit

พรีเมียร์ โพรดักส์ เปิดตัว PLUG
พรีเมียร์ โพรดักส์ เปิดตัว PLUG
& GO by PP&BIOGILL นวัตกรรมใหม่ของระบบบำบัดน้ำเสียในงาน Thai Water Expo 2024 – PLUG&GO by 16 Jul
พรีเมียร์ โพรดักส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรมากว่า
พรีเมียร์ โพรดักส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรมากว่า
48 ปี ขนทัพผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงาน Thai Water Expo & Entech Pollutec Asia 2024 – 16 Jul
อินฟอร์มาฯ พร้อม กระทรวงทรัพยากรฯ
อินฟอร์มาฯ พร้อม กระทรวงทรัพยากรฯ
คณะวิศวะ จุฬาฯ และภาคีเครือข่ายด้านน้ำ เปิดงาน Thai Water Expo และ Water Forum 2024 – 04 Jul
กทม. เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาน้ำท่วมปี
กทม. เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปัญหาน้ำท่วมปี
67 เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำ – ขณะเดียวกันได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2567 ของ 27 Jun
กทม. เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเหนือ
กทม. เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเหนือ
น้ำทะเลหนุน – ทั้งนี้ กทม. มีแผนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปี 2567 ในด้านต่าง ๆ 10 Jun
สทนช. ผนึกกำลังทุกหน่วยเกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง ส.ค. - ก.ย. 67 – วันนี้ (29 พ.ค. 67) นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน การประปานครหลวง
พัชรวาท สั่งการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่
พัชรวาท สั่งการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่
จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะเข้าสู่สภาวะปกติ – นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า พล.ต.อ. 08 May
กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ – นอกจากนั้น ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 23 Apr
หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน
หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน
สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ – วันนี้ พาขึ้นเหนือไปจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชมความสำเร็จของ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงพชร 18 Apr
22 มี.ค. วันน้ำโลก ซีพีเอฟ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
22 มี.ค. วันน้ำโลก ซีพีเอฟ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ร่วมอนุรักษ์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิต – นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ 22 Mar
กทม.ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ
กทม.ตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ
ฝั่งตะวันออกพร้อมรับภัยแล้ง – ขณะเดียวกัน สพส.ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ 05 Feb
กอนช. ถกเข้มแผนบริหารจัดการน้ำปี
กอนช. ถกเข้มแผนบริหารจัดการน้ำปี
67 เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งเชิงรุก – วันนี้ (10 ม.ค. 67) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล 10 Jan
ซีพีเอฟ เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบเอลนีโญ
ซีพีเอฟ เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบเอลนีโญ
บริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด – นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ 06 Nov
สกสว.พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางรับมือเอลนีโญ
สกสว.พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางรับมือเอลนีโญ
สานทัพมหาดไทยหนุนทำแผนปฏิบัติการ – ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ รองผู้อำนวยการ สกสว. ระบุว่า 18 Sep
กทม.เตรียมพร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
กทม.เตรียมพร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก – 14 Sep
กทม.เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำ
กทม.เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำ
รองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำจากปรากฏการณ์เอลนีโญ – รวมถึงเฝ้าระวังการรุกของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา 15 Aug
แหล่งเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน
แหล่งเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน
หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำยั่งยืน – 02 Aug
กทม.เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
กทม.เตรียมพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
– ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพฯ สนน.ได้ประสานและติดตามการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่คลองระพีพัฒน Jun 2023
กรุนด์ฟอส ประเทศไทยฉลองครบรอบ
กรุนด์ฟอส ประเทศไทยฉลองครบรอบ
30 ปีแห่งการเป็นผู้นำ ในอุตสาหกรรมด้านโซลูชันบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน – นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 Jun 2023
กทม.อัปเดตความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนปี
กทม.อัปเดตความพร้อมบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนปี
66 – เริ่มจากการขุดลอกคูคลอง จัดเก็บผักตบชวาวัชพืช หรือสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำในคลองต่าง ๆ Jun 2023
กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ
กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนปีนี้ – ขณะเดียวกัน สนน.และสำนักงานเขตมีแผนการขุดลอกคูคลอง May 2023
กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ-เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝน
กทม.เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำ-เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝน
– อย่างไรก็ตาม เพื่อเร่งรัดและเตรียมความพร้อมรับฤดูฝน กทม.ได้ดำเนินการจัดจ้างเอกชนล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเ May 2023
รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงสุราษฎร์ฯ
รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงสุราษฎร์ฯ
เยี่ยมกลุ่มแรงงานนอกระบบ สร้างอาชีพ หนุนท่องเที่ยววัฒนธรรม - ภูมิปัญญา – นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ Feb 2023
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดินให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดินให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน – สมาคมประกันวินาศภัยไทย Dec 2022
SCGC ร่วมกับ สสน. ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
SCGC ร่วมกับ สสน. ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดวิกฤตน้ำท่วม-น้ำแล้งของประเทศไทย – ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ รองผู้จัดการใหญ่ Nov 2022
มจธ.หนุนชุมชนจัดทำแผนแม่บทกังหันน้ำขนาดเล็กสู่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คีรีวง
มจธ.หนุนชุมชนจัดทำแผนแม่บทกังหันน้ำขนาดเล็กสู่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่คีรีวง
– ผศ.ดร. อุสาห์ บุญบำรุง สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า Nov 2022