ข่าวประชาสัมพันธ์น้ำผิวดิน | newswit

ฟ้าสวย น้ำใส ภูเขาเขียวขจี กุ้ยโจว ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม – สำนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมณฑลกุ้ยโจว เปิดเผยว่า ในปี 2564 คุณภาพน้ำผิวดินโดยรวมของมณฑลกุ้ยโจวอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" และ 97.7% ของน้ำในแม่น้ำส่วนที่มีการตรวจสอบมีคุณภาพดี ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวความพยายามของมณฑลกุ้ยโจวในการบริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศได้สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับชาวต่างชาติ
“น้ำบาดาล” เร่งปูพรม ระดมเติมน้ำใต้ดินทั่วประเทศเพิ่มอีก
“น้ำบาดาล” เร่งปูพรม ระดมเติมน้ำใต้ดินทั่วประเทศเพิ่มอีก
1,000 แห่ง – หลักการเติมน้ำใต้ดิน เป็นการนำน้ำที่มีมากเกินความจำเป็นในช่วงน้ำท่วมหลากหรือจากน้ำฝนที่ตกลงมาเติมลงสู Sep 2020
กอนช.ระดมทุกหน่วยสกัดอุปสรรคน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่
กอนช.ระดมทุกหน่วยสกัดอุปสรรคน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่
หวังเร่งดึงน้ำเข้าช่วงฝนมากระยะ 1-2 เดือนนี้ – ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ Jul 2020
งานวิจัย พบ เจาะบาดาล เสี่ยงดินเค็ม
งานวิจัย พบ เจาะบาดาล เสี่ยงดินเค็ม
แนะ วางแผนจัดการน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบร่วมกับน้ำผิวดิน – Jul 2019
กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง
กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง
จ.น่าน ปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ – นายสาย อิ่นคำ May 2018
บทความพิเศษเรื่อง กักเก็บน้ำผิวดินในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
บทความพิเศษเรื่อง กักเก็บน้ำผิวดินในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
– การทำการเกษตรในยุคเก่านั้น ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงจอบ เสียม พลั่วเป็นหลัก ไม่มีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ Apr 2016
“น้ำบาดาล - กปภ.” MOU ร่วมศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank Filtration) – เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Riverbank
ปภ.ประสานจังหวัดจัดการน้ำ รับมือภาวะฝนทิ้งช่วง – กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--ปภ. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดบูรณาการบริหารจัดการน้ำบนฟ้า น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง พร้อมสั่งระดมรถสูบน้ำระยะไกลเข้าประจำแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะบ่อน้ำบาดาลใหม่ทดแทนบ่อชำรุดพื้นที่อยุธยา – กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากกรณีที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว สภาพปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ขาดแคลนน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินเข้าระบบผลิตประปาชุมชน ชาวบ้านจึงหันไปใช้ น้ำบาดาลแทน แต่กลับพบปัญหาน้ำที่สูบขึ้นจากบ่อน้ำบาดาลมีรสเค็มมาก ทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ นั้น นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า
พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาคม (ครั้งที่ 3) – กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาคม (ครั้งที่ 3) โครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ และนำร่องการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน พื้นที่ที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ – กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดการประชุมรายงาน ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน ทั่วประเทศ และนำร่องการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน โดยมี นายปราณีต ร้อยบาง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนายชัยพร