ข่าวประชาสัมพันธ์นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ | newswit

ภาพข่าว: ทีมชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ภาพข่าว: ทีมชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ครั้งที่ 2” ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เกาหลีใต้ – Jul 2016
ทีมเยาวชนสุดเจ๋งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคว้าสามรางวัล
ทีมเยาวชนสุดเจ๋งจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคว้าสามรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2นิสิต Mar 2016
เวิร์คช็อปปูทางค้นหาทีมฮีโร่มือหนึ่ง...เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
เวิร์คช็อปปูทางค้นหาทีมฮีโร่มือหนึ่ง...เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น
– เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนเก่งที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น บริษัท ซีเกท Jan 2016
“การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2” ช่วยผู้บกพร่องทางการเห็นให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น – เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้พิการนั้นมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวนมากที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และจากสถิติพบว่าจำนวนผู้บกพร่องทางการเห็นที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสูงถึง 189,407 คน
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2” – "การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 นี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โจทย์การประกวดในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ
“ทีมไอนอยด์ (iNoid) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ทีมไบโอแม็กซ์ (BIOMAX) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อคนพิการครั้งที่ 1” – การแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” – จากการแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขัน เมื่อช่วงปลายปี 2557 การเข้าร่วมเวิร์คช็อปทั้ง 2 ครั้งและการนำเสนอรายงานการออกแบบ ครั้งที่ 1 เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้น มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน และมีทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 8 ทีม จาก 6
ภาพข่าว: ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” –
ภาพข่าว: ซีเกทเทพารักษ์ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ภาพข่าว: ซีเกทเทพารักษ์ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
– ซีเกทสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต Dec 2014
ภาพข่าว: ผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” –
ภาพข่าว: รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุน“การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” –
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ร่วมพันธมิตร แถลงข่าวเปิดตัว “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” – การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อป้องกันการล้ม อุปกรณ์แจ้งเตือนก่อนการล้ม หรืออุปกรณ์ช่วยป้องกันการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากล้มของผู้ป่วย/คนพิการที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีก