ข่าวประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ | newswit

ม.มหิดล เตรียมขยายบริการ 'ร้านยาสิทธิบัตรทอง'
ม.มหิดล เตรียมขยายบริการ 'ร้านยาสิทธิบัตรทอง'
เน้นบทบาทเชิงรุก คัดกรองโรคเรื้อรัง – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 19 Jul
สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร
สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร
– บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวาภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ภก.พลแก้ววัชระชัยสุรพล 29 Mar
บิทคับและมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อจิ๊กซอว์สัญลักษณ์ความร่วมมือทางปัญญา
บิทคับและมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อจิ๊กซอว์สัญลักษณ์ความร่วมมือทางปัญญา
ในการนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ภายในงาน Stay Strong ก้าวอย่างมั่นคง 24 Mar
UMI มอบทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
UMI มอบทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนงานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ Health Tech ของ 21 Feb
เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
Innobic Pro Beta-Glucan+ ความร่วมมือคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ - อินโนบิก ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 31 Jan
คณะ ICT ม. มหิดลขอเชิญคณาจารย์
คณะ ICT ม. มหิดลขอเชิญคณาจารย์
นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#2 – 15 Nov
เบเยอร์ ส่งต่อความสุขผ่านค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
เบเยอร์ ส่งต่อความสุขผ่านค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มอบผลิตภัณฑ์สีคุณภาพจากเบเยอร์กว่า 20 แกลลอน Sep 2022
ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงอันตรายจากยานอนหลับชนิดรุนแรง
ม.มหิดล ห่วงกลุ่มเปราะบาง เสี่ยงอันตรายจากยานอนหลับชนิดรุนแรง
– ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศให้ยาฟลูไนตราซีแพม (flunitrazepam) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 Aug 2022
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม MOU
กับ BkkGI สนับสนุนร่วมมือด้าน จีโนมิกส์ – จุดประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้คือส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ความเข้า Jul 2022
บริษัท อีทเวลล์ จำกัด (ในกลุ่มบริษัท
บริษัท อีทเวลล์ จำกัด (ในกลุ่มบริษัท
น้ำตาลราชบุรี จำกัด) เปิดตัว เม็ดอมสารสกัดกระชายขาว ซี ซิงค์ – บริษัท อีทเวลล์ จำกัด ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ Jun 2022
วช. หนุน ม.นเรศวร จัดประชุม ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วช. หนุน ม.นเรศวร จัดประชุม ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
– การประชุมดังกล่าว เป็นกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้เครือข่ายการวิจัยนานาชาติเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใ Jun 2022
เภสัช จุฬาฯ พัฒนาน้ำกระสายยาฟาวิพิราเวียร์
เภสัช จุฬาฯ พัฒนาน้ำกระสายยาฟาวิพิราเวียร์
รสหวานเหมาะสำหรับเด็ก ลดภาระการเตรียมยา – ไม่เพียงผู้ใหญ่ แต่เด็กจำนวนไม่น้อยก็ป่วยเป็นโรคโควิด-19 Apr 2022
เภสัชศาสตร์ มธ. คว้าชนะเลิศแผนการตลาด
เภสัชศาสตร์ มธ. คว้าชนะเลิศแผนการตลาด
'เอลด้าแบนด์ ' นาฬิกาอัจฉริยะ เตือนสูงวัยก่อนล้ม – รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ Feb 2022
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนบุคลากรทางการแพทย์อบรมแบบออนไลน์
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนบุคลากรทางการแพทย์อบรมแบบออนไลน์
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ – ผู้แต่งตำรา Jan 2022
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน 40 ลบ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุน 40 ลบ.
สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยคนไทย แก่โครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19 – นายภากร Dec 2021
สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5 ไฟท์ฝุ่น นวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากเภสัชศาสตร์
สเปรย์ลดฝุ่น PM2.5 ไฟท์ฝุ่น นวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากเภสัชศาสตร์
จุฬาฯ รางวัลเหรียญทองประกวดนวัตกรรมนานาชาติ IWIS 2021 – ฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เป็นพาหะของโรคต่างๆ Nov 2021
เภสัชฯ จุฬาฯ แนะวิธีซื้อและใช้
เภสัชฯ จุฬาฯ แนะวิธีซื้อและใช้
ฟ้าทะลายโจร เพื่อคุณภาพความปลอดภัยในภาวะวิกฤต – ในมุมของสภาองค์กรของผู้บริโภค คุณสารี อ่องสมหวัง Aug 2021
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์แนะวิธีใช้ชุดตรวจ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์แนะวิธีใช้ชุดตรวจ
COVID-19 เบื้องต้นด้วยตัวเอง – อ.ดร.ทนพ.เมธี ศรีประพันธ์ อาจารย์นักเทคนิคการแพทย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา Aug 2021
คณะเภสัชฯ ม.อ.สุดเก่งคว้า 'สถาบันตัวอย่าง'
คณะเภสัชฯ ม.อ.สุดเก่งคว้า 'สถาบันตัวอย่าง'
จากกระทรวงสาธารณสุข โชว์มาตรฐานการเรียนและการสอนใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปั้นบุคลากรด้านเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ – Aug 2021
ม.อ. มุ่งวิจัยพืชกระท่อมสู่เภสัชตำรับบำบัดผู้เสพยาเสพติด
ม.อ. มุ่งวิจัยพืชกระท่อมสู่เภสัชตำรับบำบัดผู้เสพยาเสพติด
โชว์ผลทดสอบประสิทธิภาพการรักษาสูง ปลอดภัยไม่ผลกระทบสมรรถภาพสมอง – ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ Mar 2021
ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์
ม.มหิดล ริเริ่มเรียนแล็บออนไลน์
ท้าทายโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเอง – รองศาสตราจารย์ เภสัชกรสุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Jan 2021
ขอเชิญร่วมงาน ก้าวเล็ก...ฝันใหญ่...
ขอเชิญร่วมงาน ก้าวเล็ก...ฝันใหญ่...
Go Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม – ในงานจะมีการเสวนา Dec 2020
ทีเซลส์จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ทีเซลส์จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพยุค New Normal – โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ Sep 2020
ซัมซุงร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ
ซัมซุงร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ
ศิลปากร ส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน – อุปสรรคสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตยาการวิจัยพัฒนายาใหม่นั้นมีความซั Aug 2020
นศ.ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล วิจัยประเมินผลกระทบจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพด้านระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์ หวังขยายผลสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ – ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชากรโลก เนื่องจากมีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เชื้อแบคทีเรียมีการปรับตัว จนทำให้ยาต้านจุลชีพที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคติดเชื้อที่เคยรักษาได้ในขณะที่ Covid-19
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ชี้แจงกรณีทดสอบเจลแอลกอฮอล์ – รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงปิยนุช โรจน์สง่า หัวหน้าฝ่ายเคมี ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของประชาชน ว่าการทดสอบที่แนะนำเป็นการทดสอบสำหรับแอลกอฮล์ที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม เจลแอลกอฮอล์มีความหลากหลายของสูตรตำรับ เนื่องจากในเจล หรือผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์มักมีการเติมสารต่างๆ ในตำรับ ดังนั้น วิธีการทดสอบต่างๆ
ทีเซลส์ จับมือ ม.มหิดล ผลักดันและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ทีเซลส์ จับมือ ม.มหิดล ผลักดันและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
– โครงการ QSE (คิวซี) เป็นคำที่ย่อมาจาก Quality, Safety and Efficacy หรือ คุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล Mar 2020