ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ | newswit

บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
ช่วยลดโลกร้อน ให้กับภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล – ทั้งนี้ N15 Technology 01 Mar
หมูโอเมก้า 3 จากธรรมชาติ นวัตกรรมตอบโจทย์สุขภาพเชิงรุก
หมูโอเมก้า 3 จากธรรมชาติ นวัตกรรมตอบโจทย์สุขภาพเชิงรุก
ยกระดับอาหารไทย บนเวทีสัมมนาระดับนานาชาติ ม.มหิดล – รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาคโภชนวิทยา 30 Sep
Body and Mind Retreat Experience
Body and Mind Retreat Experience
with NTSC งานสัมมนาเชิงวิชาการกับ นิวทรีชั่น เอสซี – เต็มอิ่มด้วยการ Sensory application ทั้งส่วนของคาวและของหวาน 21 Sep
ม.มหิดลมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติ
ม.มหิดลมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 15 Sep
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย – 30 May
TQC สร้างทัพใหญ่ คลื่นลูกใหม่
TQC สร้างทัพใหญ่ คลื่นลูกใหม่
ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนไทย ในยุคดิจิทัล – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  สุวรรณหงษ์ และ ดร. วุชธิตา คงดี 15 May
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ม.พะเยา ลงพื้นที่เดินหน้าพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน – 11 May
วทก. จัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
วทก. จัดอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทยฯ รุ่นที่ ๒ – ในการนี้พระเดชพระคุณ พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20 Apr
พิธีเปิดโครงการอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
พิธีเปิดโครงการอบรม พระบริบาลภิกษุไข้
ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย พื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 12 Apr
ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์
ม.พะเยา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์
กับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน – 11 Apr
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน
ม.พะเยา ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน – อาจารย์เนตรนภา พรหมมา, อาจารย์พรพนา สมจิตร และอาจารย์กฤษฎา สารทอง Dec 2022
ชวนคนไทยร่วมงานบุญใหญ่ สร้างพระมหาธาตุเจดีย์
ชวนคนไทยร่วมงานบุญใหญ่ สร้างพระมหาธาตุเจดีย์
โพธิปักขิยธรรม เหนือก้อนเมฆ สูงที่สุดในไทย จ.เพชรบูรณ์ – ในขณะที่ น.ส.พิมพ์ลลิตภัทร รภภิรมย์ (รัล) โฆษก มัคนายก Sep 2022
โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์
โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์
ม.มหิดล ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา – ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา Sep 2022
สสส. จับมือ นักวิจัยมหิดล มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชูสมุนไพร กานพลู น้ำมันหอมระเหยพริกไทยดำ ตัวช่วยลด ละ เลิกบุหรี่ ได้มากกว่า 90% – วันที่ 4 ก.ย. รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช นักวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการวิจัยการค้นหาทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรี่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่า ปัจจุบันมีผู้ติดบุหรี่จำนวนมากอยากเลิกบุหรี่
แพทย์แผนจีน ม.พะเยา ลงพื้นที่
แพทย์แผนจีน ม.พะเยา ลงพื้นที่
ให้ความรู้ด้านแพทย์แผนจีนและฝังเข็มรักษาโรค ชาวชุมชนบ้านตุ่นใต้ – ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน Jun 2022
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์
และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ – Jun 2022
อธิการบดี ม.พะเยา รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
อธิการบดี ม.พะเยา รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
– วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 2565 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ พร้อมด้วย ดร.วรางคณา Feb 2022
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพในภาคอุตสาหกรรม – Jan 2022
เจียไต๋ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร
เจียไต๋ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ร่วมเปลี่ยนดาดฟ้าสู่สวนผักในเมือง บรรเทาผลกระทบโควิด-19 – บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย Jan 2022
ม.พะเยา จับมือ RISC by MQDC เดินหน้า
ม.พะเยา จับมือ RISC by MQDC เดินหน้า
ฟ้าใส 2 สู่พะเยาขยายผลหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อประชาชนในภูมิภาคต่อยอดงานวิจัยสู่ความเข้าใจฝุ่น PM 2.5 – Jun 2021
เจียไต๋ ปันน้ำใจ เสริมเกราะต้านโควิด-19
เจียไต๋ ปันน้ำใจ เสริมเกราะต้านโควิด-19
มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม. มหิดล – โดยสเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) เป็นสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ May 2021
'มหิดล' ผนึกกำลัง 'รีเสิร์ช เอ็กซ์'
'มหิดล' ผนึกกำลัง 'รีเสิร์ช เอ็กซ์'
ลงนามขับเคลื่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี – Dec 2020
3เอ็ม ประเทศไทย ผนึกมหาวิทยาลัยมหิดล
3เอ็ม ประเทศไทย ผนึกมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน – นางวิยะดา Sep 2020
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน แชร์ประสบการณ์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน แชร์ประสบการณ์
การควบคุม วิเคราะห์ และคาดการณ์โรคระบาดด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) – Jun 2020
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จับมือ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จับมือ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง ไวรัสโคโรนาที่ประชาชนรับรู้ – Feb 2020
ราชภัฏโคราช จับมือ 6 สถาบันการศึกษา MOU มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศทางสาธารณสุขศาสตร์ – ภายในงานได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา 6 สถาบัน ต่อด้วยการประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือฯ และการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมสาขา (อาคาร 38) ชั้น 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0-44000-9009 ต่อ 3831,
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ APACPH ชูประเด็น SDGs เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน – ในการประชุมฯ ได้มีการมอบรางวัล The APACPH Excellence in Leadership Medallion แด่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เคยเป็นอธิการบดีคนแรกที่นำมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่การจัดอันดับโลก จนได้อันดับหนึ่งของประเทศไทย และได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ม.มหิดล ชูโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”
ม.มหิดล ชูโครงการ “สูงเนินสุขภาวะโมเดล”
ผ่านงานประชุมวิชาการนานาชาติ 51st APACPH Conference : SDGs in Reality Nov 2019