ข่าวประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ | newswit

วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ – 11 Sep
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
วศ.อว. เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง
มุ่งสู่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) อย่างเป็นระบบ – กิจกรรมภายในงานฯ มีการบรรยายในหัวข้อ 01 Sep
สัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
สัมมนา โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
(NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 29 Aug
Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว.
Lab วิเคราะห์ดิน ปุ๋ยและพืช วว.
รับมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ – จากการที่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน Mar 2023
วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ
วศ. MOU ม.อ. เดินหน้าพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ
ตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ – การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศูน Aug 2022
วศ. ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่
วศ. ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่
35 ลงพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเส้นใยกัญชง – เฮมพ์ (hemp) หรือกัญชง (Cannabis sativa L. subsp. Aug 2022
วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร
วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร
ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุและเก็บรักษา ณ จังหวัดนครนายก – จำนวน 2 กลุ่ม คือ คนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร Jul 2022
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ
ของ วศ.อว. ในงาน SITE 2022 – เพื่อสร้างนวัตกรรมง่ายๆ ที่สามารถเปลี่ยนเมืองได้ในพริบตา ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม Jun 2022
วศ.อว. เสริมทักษะการประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์
วศ.อว. เสริมทักษะการประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์
สร้างแนวคิดต่อยอดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ – โดยมีบุคลากร วศ. เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 20 คน ณ ห้อง 320 ชั้น 3 Jun 2022
วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Jun 2022
วศ. จับมือ วช. เปิดตัวความร่วมมือ
วศ. จับมือ วช. เปิดตัวความร่วมมือ
โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ รูปแบบ Peer Evaluation – ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ May 2022
วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น – ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเพื่อการแปรรูป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ May 2022
วศ.อว. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน
วศ.อว. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน
บ.ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงาน – May 2022
วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม – เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบผลการวัดในรายการ May 2022
วศ. ร่วมกับ สจล. เสริมประสิทธิภาพบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วศ. ร่วมกับ สจล. เสริมประสิทธิภาพบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบโจทย์และรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต – ทั้งนี้ วศ. และ สจล. May 2022
วศ.อว. เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
วศ.อว. เสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ยกระดับตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก.2677 – ซึ่งมีบุคลกร วศ. และหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ ทั้งภาครัฐและเอกชน Apr 2022
วศ. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน
วศ. ร่วมกับ มรภ.ภูเก็ต จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน
ตามรอย...โอ้เอ๋ว ขนมหวานพื้นเมืองภูเก็ต ในงาน Water festival 2022 – Apr 2022
4 เสือ อว. - มรภ.สงขลา ปั้น สตูล
4 เสือ อว. - มรภ.สงขลา ปั้น สตูล
สู่จังหวัด BCG – ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. Apr 2022
วศ.อว. ร่วมลงนาม การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน
วศ.อว. ร่วมลงนาม การพัฒนาจังหวัดสตูลสู่ความยั่งยืน
ภายใต้แนวทางการพัฒนา BCG – นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า ความร่วมมือของทั้ง 6 Apr 2022
สกสว. จับมือ วศ. หารือแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
สกสว. จับมือ วศ. หารือแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
– เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล Mar 2022
วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยี การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
วศ.ถ่ายทอดเทคโนโลยี การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
พื้นที่ จังหวัดอุทัยธานี – การดำเนินงานที่สำคัญ ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี มีผู้ประกอบการ OTOP Mar 2022
วศ. จับมือ ปตท. เช่าวังจันทร์วัลเลย์
วศ. จับมือ ปตท. เช่าวังจันทร์วัลเลย์
เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่ – นายแพทย์ปฐม Mar 2022
วศ.อว. เสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วศ.อว. เสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
– นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การสัมมนาฯในครั้งนี้ Mar 2022
วศ. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์
วศ. หนุนเทคโนโลยีพัฒนาผู้ประกอบการด้านกระดาษและบรรรจุภัณฑ์
รับการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศ – วศ. Mar 2022
วศ. ร่วมเสวนา ตามรอยตำรายาไทย
วศ. ร่วมเสวนา ตามรอยตำรายาไทย
สู่งานวิจัย วศ. ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ – นางสุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า Mar 2022
วศ.อว. ประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ
วศ.อว. ประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพน้ำ และตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งสารแขวนลอย – Mar 2022
วศ. พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาบหมาก
วศ. พบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กาบหมาก
ยกระดับคุณภาพภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ – Mar 2022