ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓:๓๐ น.

โรงพยาบาลลานนา ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลลานนา”

รพ.ลานนา เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ สุขภาพ—๗ ก.ค. ๖๐

ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา รพ.ลานนา เชียงใหม่ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด ร่วมพิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษาครบ 5

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล โครงการประกันสังคม ปี 2560 สุขภาพ—๗ ก.ค. ๖๐

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นี้ คณะผู้ตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล จากสำนักงานประกันสังคม โดย นพ.ธงชัย ไชยสิริยะสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และนางสาวอัคริยา สมรรคบุตร ที่ปรึกษาทางการพยาบาล ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์

ภาพข่าว: ครบรอบ 41ปี รพ.ลานนา จัดกิจกรรมรับ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สุขภาพ—๖ ก.ค. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ลานนารวมใจ...บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เนื่องในวาระโอกาส โรงพยาบาลลานนา ครบรอบ 41 ปี

รพ.ลานนา อบรมพฤติกรรมบริการในยุค 4.0 สุขภาพ—๒๘ มิ.ย. ๖๐

โรงพยาบาลานนา ได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลลานนา จึงได้จัดการอบรมเรื่อง "เทคนิคการให้บริการสู่ความเป็นเลิศในยุค 4.0" ให้แก่เจ้าหน้าที่ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รพ.ลานนา อบรมป้องกันการติดเชื้อ ประจำปี 2560 สุขภาพ—๒๘ มิ.ย. ๖๐

คณะกรรมการหน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลลานนา ได้มีการจัดอบรม โครงการ IC Workshop ประจำปี 2560 เพื่อให้บุคคลากรของโรงพยาบาลลานนาทุกคน ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในสถานพยาบาล

รพ.ลานนา ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 ทั่วไป—๒๘ มิ.ย. ๖๐

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพกับผู้ร่วมงาน รพ.ลานนา ภายในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 (World Blood Donor Day 2017) ซึ่งจัดโดยภาคบริการโลหิต แห่งชาติที่ 10

ภาพข่าว: ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน รพ.ลานนา ... พลังงาน—๒๐ มิ.ย. ๖๐

นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร และประธานของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน รพ.ลานนา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และได้มอบของที่ระลึกต้อนรับ คุณกำพล แสงวิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน พร้อมคณะทำงาน

ภาพข่าว: รพ.ลานนา อบรม Screening Stroke สุขภาพ—๒๐ มิ.ย. ๖๐

องค์กรพยาบาล และทีมแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ลานนา เชียงใหม่ จัดอบรมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "Screening Stroke … การตรวจร่างกาย และการประเมินภาวะฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง" โดยได้รับเกียรติจาก พญ. ขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ อายุรแพทย์ระบบสมองและประสาท และนพ.ประชา

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ให้บริการ ตรวจหาภูมิแพ้ด้วยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว สุขภาพ—๒๐ มิ.ย. ๖๐

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลลานนา โดยนพ.นพ. อภินันท์ ตันติวุฒิ ให้บริการเทคโนโลยีการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด เพื่อหาปริมาณสารเคมีในเลือด หรืออิมมูโนโกลบูลินอี (IgE) ชนิดที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด (Specific IgE) กล่าวคือ

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ร่วมทำบุญตู้จราจร แยกข่วงสิงห์ ทั่วไป—๙ มิ.ย. ๖๐

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 พ.ต.ท.สกุลรัชช์ คงทอง รอง ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ ร่วมจัดพิธีทำบุญตู้จราจรสีแยกข่วงสิงห์ ที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ตามนโยบายโครงการ "ยกระดับการให้บริการประชาชน" ของตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย

รพ.ลานนา อบรม การใช้โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ สุขภาพ—๓๐ พ.ค. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา เสริมศักยภาพพนักงานให้ทันยุคสมัย ใช้ IT เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ วิทยากรโดยบริษัท เอเมท เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส ในวันที่ 29 พฤษภาคม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร C

ภาพข่าว: รพ.ลานนา เสริมศักยภาพการให้บริการด้านมะเร็งวิทยา สุขภาพ—๒๒ พ.ค. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ให้กับ พญ.วิภาวี สมบัติสุข อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ รองรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลลานนา ที่เพิ่มมากขึ้น ออกตรวจ ณ OPD-A

ภาพข่าว: รพ.ลานนา เสริมศักยภาพการให้บริการ ศูนย์โรคปวดหลัง สุขภาพ—๒๒ พ.ค. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ให้กับ นพ.ณัฐพล สนธิชัย แพทย์ทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ ในศูนย์โรคปวดหลัง รองรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลลานนา ที่เพิ่มมากขึ้น ออกตรวจ ณ

ภาพข่าว: ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ตรวจประเมินด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั่วไป—๒๒ พ.ค. ๖๐

นพ. ศุภชัย สินไตรรัตน์ กรรมการบริหาร รพ.ลานนา พร้อมกับคณะกรรมอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รพ.ลานนา ให้การต้อนรับ คุณชิษณุภรณ์ บุรีคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ,คุณสิงห์ทอง วังหมื่น นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5

ครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลลานนา เชิญร่วมทำบุญบริจาคโลหิต สุขภาพ—๒๒ พ.ค. ๖๐

เนื่องด้วยปีนี้ทางโรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ครบรอบการก่อตั้ง และให้บริการชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือยาวมานานถึง 41 ปี จึงได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ อาคาร C โรงพยาบาลลานนา ตั้งแต่เวลา 11.00

รพ.ลานนา อบรมเชิงปฏิบัติการ สารพันปัญหาภาวะ เสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สุขภาพ—๒๗ เม.ย. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยแนวใหม่ เมื่อพบเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยหมดสติตรงหน้า ด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นถึง 50

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ดำหัว ผู้กำกับกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสวัสดีปี๋ใหม่เมือง ออกดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 โดยมีคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และทีมงานในนามของผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมรดน้ำดำหัว พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ดำหัว ผู้กำกับสืบสวน ลำพูน ทั่วไป—๒๑ เม.ย. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสวัสดีปี๋ใหม่เมือง ออกดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 โดยมีคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และทีมงานในนามของผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมรดน้ำดำหัว พ.ต.อ. วชิระ กาญจนวิภาดา

ภาพข่าว: รพ.ลานนา ดำหัว รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ สุขภาพ—๒๑ เม.ย. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสวัสดีปี๋ใหม่เมือง ออกดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2560 โดยมีคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และทีมงานในนามของผู้บริหาร เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมรดน้ำดำหัว พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง

ภาพข่าว: รพ.ลานนา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ในรางวัลขวัญใจผู้รับริการ ประจำปี ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๐

นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ รพ.ลานนา มอบใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกรางวัลขวัญใจการบริการ ประจำปี 2559 จำนวน 13 ท่าน ได้แก่ คุณสุพัตรา เฮิมนาง , คุณวาสนา ธิเอ้ย , คุณเกตุสุดา กองคำ , คุณนุชจรินทร์ ระบอบ , คุณพรทิพย์ สัครพันธ์ , คุณวรนันท์

ภาพข่าว: สวนน้ำ ทูบ เทรค วอเตอร์ พาร์ค ร่วมเปิดสัญญารักษาพยาบาลกับ ทั่วไป—๑๐ เม.ย. ๖๐

สวนน้ำทูบ เทรค วอเตอร์ พาร์ค เชียงใหม่ โดยคุณพรชัย แซ่ลิ้ม ผู้จัดการแผนกบริการ และคุณสุพัชร ดำเกิงธรรม พยาบาลวิชาชีพ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ ด้วยการลงนามข้อตกลงโครงการ การรักษาพยาบาล เพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

รพ.ลานนา เสริมศักยภาพแพทย์ด้านศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด สุขภาพ—๑๐ เม.ย. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา มอบช่อดอกไม้ให้กับ นพ.จิรศักดิ์ ปลื้มปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรวงอกและหลอดเลือด ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ รองรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลลานนา ที่เพิ่มมากขึ้น ออกตรวจ ณ

โรงพยาบาลลานนา จัดอบรมสารพันปัญหาภาวะเสี่ยงโรคหัวใจในวัยทำงาน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) สุขภาพ—๒๓ มี.ค. ๖๐

ปัจจุบันนี้มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจ จึงทำให้ต้องประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดย ตนเองไม่รู้ตัว ซึ่งจากสถิติมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้เสียชีวิตกว่า 80 เปอร์เซ็นต์นอกโรงพยาบาล โดยเราสามารถช่วยผู้ป่วยได้ภายในระยะเวลา 4 นาทีเท่านั้น

ภาพข่าว: รพ.ลานนา รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยร่วมกับจราจรฯ ทั่วไป—๑๗ มี.ค. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ นำโดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมกับ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพ.ต.อ. ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ออกรณรงค์แจกหน้ากากอนามัย

รพ.ลานนา ร่วมจราจร เชียงใหม่ฯ เตือนภัยอันตรายจากหมอกควัน สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๖๐

โรงพยาบาลลานนา ร่วมกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ออกใบปลิวเตือนคนเชียงใหม่ ใส่หน้ากากอนามัย ลดปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน สนใจดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่

ภาพข่าว: ตำรวจเชียงใหม่ บูรณาการ ร่วม รพ.ลานนา รณรงค์แจกหน้ากากอนามัยพี่น้องประชาชน สุขภาพ—๑๗ มี.ค. ๖๐

ตำรวจภูธร ภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์โครงการจังหวัดเชียงใหม่ "60 วันไม่เผา.." ห้ามเผาป่า ห้ามเผาใบไม้ ห้ามเผาไร่นา ใครพบเบาะแส มีรางวัลนำจับให้ 5,000 บาท โดยประกาศช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20

ภาพข่าว: คลังน้ำมัน ปตท. จ. เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนาจัดอบรม CPR และ First ทั่วไป—๑๕ มี.ค. ๖๐

คลังน้ำมัน ปตท. เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนาจัดการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน ระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมี คุณชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั่วไป—๑๓ มี.ค. ๖๐

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมไข้นางศิริเนตร ปิยจิตรไพรัช

ภาพข่าว: ตรวจมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณนงนุช ประภามณฑล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ รพ.ลานนา และคณะ ให้การต้อนรับ รศ.นันทยา ชนะรัตน์ พร้อมทีมงานตรวจสอบ จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Photo Release: สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค เยี่ยม รพ.ลานนา ทั่วไป—๒๗ ก.พ. ๖๐

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ระหว่างกันให้กับ คุณตวงทิพย์ เจริญยิ่ง นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค พร้อมหัวหน้าคณะ