แสดงความยินดี ประธานชมรม รพ.เอกชน จ.เชียงใหม่ - ลำพูน

23 Jan 2024

แสดงความยินดี ประธานชมรม รพ.เอกชน จ.เชียงใหม่ - ลำพูน.เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด นายแพทย์ พัฒนา โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพปัญญา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ นพ.ศศินทร์ ศรีสกุล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน คนใหม่

แสดงความยินดี ประธานชมรม รพ.เอกชน จ.เชียงใหม่ - ลำพูน