ผู้ป่วยไตวาย สิทธิประกันสังคมยิ้มได้

29 Jan 2024

ผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับฟอกไต สิทธิประกันสังคมทุกที่ ทำได้ฟรี ที่โรงพยาบาลลานนา.. นับเป็นข่าวดีอีกรายการ ประจำปี 2567 สำหรับสิทธิประโยชน์ดีๆ จากสำนักงานประกันสังคม ที่เพิ่มสิทธิให้แก่ผู้ป่วย #โรคไตเรื้อรัง (CKD) ที่มีการทำงานของไตลดลงเรื่อย ๆ ในผู้ป่วยบางราย ที่ไตเกิดเสียหายมาก และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะไตวาย ต้องมีบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา ได้ทำสัญญาเบิกตรงค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกไต กับสำนักงานประกันสังคม ให้การดูแลผู้ป้วยกลุ่มโรคไตเรื้อรังทุกคน ที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีภาวะไตวาย จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือ "ฟอกไต" สามารถเข้ามาขอรับการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับฟอกไต ได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยไตวาย สิทธิประกันสังคมยิ้มได้

โดยผู้ป่วยกลุ่มไตวายเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนี้ จะต้องได้รับการแนะนำในการเตรียมตัว ต้องรับรู้ และเข้าใจถึงวิธีการรักษา ว่าสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ ผู้ป่วยต้องมีเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดที่ดี เพราะต้องฟอกเลือดอย่างน้อย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ซึ่งการจะ เตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกไต นั้น จะต้องมีการเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ โดยอายุรแพทย์โรคไตและศัลยแพทย์ จะพยายามให้ผู้ป่วยมีเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดที่ดี มีการไหลเวียนที่ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้ มีผลแทรกซ้อนน้อย ซึ่ง ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลลานนา มี แพทย์ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ที่จะดูแลการผ่าตัดเส้นเลือดฟอกไตโดยเฉพาะ

การเตรียมตัวมาผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกไต ที่โรงพยาบาลลานนา

ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตน โรงพยาบาลลานนา สามารถนำจดหมายส่งตัวจากแพทย์ที่ลงความเห็นว่ามีภาวะไตวาย ต้องมีบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมายื่น เพื่อขอทำเส้นเลือดเพื่อการฟอกไต ได้ที่โรงพยาบาลลานนา ได้ตั้งแต่วันนี้

โดยจะต้องมีการประเมินค่าไตเบื้องต้น (GFR) โดยการเจาะเลือด ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ก็จะนัดคิวแพทย์ศัลยศาสตร์หลอดเลือด เพื่อทำการผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดฟอกไตให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการฟอกไตนั้น หลังจากผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับไปฟอกไตได้ที่โรงพยาบาลสิทธิต้นสังกัดที่ทำประกันสังคมไว้ สำหรับท่านที่ สนใจ เปลี่ยนสถานพยาบาล #ประกันสังคม ทำได้ด้วยตนเองง่ายๆ โดยเข้าที่ เข้าเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr เลือกสถานพยาบาลที่ต้องการ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2567 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052 134777

ผู้ป่วยไตวาย สิทธิประกันสังคมยิ้มได้