มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17

04 Jul 2000

กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 15 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ จึงขอเชิญชวนเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มีความคิดและเทคนิคอิสระ แสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่น ๆ เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ โดยขนาดของผลงานทุกประเภทต้องมีความกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร การตัดสินจะไม่แบ่งประเภทของผลงาน ถือคุณค่าของศิลปกรรมเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” และเงินรางวัล 35,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” และเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 จำนวน 5 รางวัล และรางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ รางวัลละ 20,000 บาท ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2543 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 221-3841, 623-6115-21 ต่อ 1418-1420 ในวันและเวลาราชการ--จบ--

-สส-