มศก.ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17

07 Jun 2000

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--มศก.

มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 15 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า

จึงขอเชิญชวนเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มีความคิดและเทคนิคอิสระ

แสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่น ๆ เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้โดยขนาดของผลงานทุกประเภทต้องมีความกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร การตัดสินจะไม่แบ่งประเภทของผลงานถือคุณค่าของศิลปกรรมเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” และเงินรางวัล 35,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ ศิลป์ พีระศรี ” และเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ รางวัลละ 20,000 บาท

ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2543 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 221-3841,623-6115-21 ต่อ 1418 - 1420 ในวันและเวลาราชการ--จบ--

-อน-