มศก.ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าประกวด การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17

06 Jun 2000

กรุงเทพฯ--6 ม.ย.--มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 15 ตุลาคม 2543 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า

จึงขอเชิญชวนเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 - 25 ปีส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มีความคิดและเทคนิคอิสระ แสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่น ๆ เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้โดยขนาดของผลงานทุกประเภทต้องมีความกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร

การตัดสินจะไม่แบ่งประเภทของผลงาน ถือคุณค่าของศิลปกรรมเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ ศิลป์ พีระศรี ” และเงินรางวัล 35,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ ศิลป์ พีระศรี ” และเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ รางวัลละ 20,000 บาท

ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2543 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 221-3841, 623-6115-21 ต่อ 1418 - 1420 ในวันและเวลาราชการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รุ่งอรุณ รังสิยะวงศ์ (รุ่ง) โทร.880-7730--จบ--

-อน-