มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18

13 Jul 2001

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--ม.ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 3-21 กันยายน 2544 ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสะพานผ่านฟ้า จึงขอเชิญชวนเยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์มีความคิดและเทคนิคอิสระ แสดงออกโดยงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม หรือทัศนศิลป์อื่น เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ โดยขนาดของผลงานทุกประเภทมีขนาดกว้าง ยาว สูง ประมาณ 2 เมตรรวมกรอบด้วย การตัดสินจะไม่แบ่งประเภทของผลงาน ถือคุณค่าของศิลปกรรมเป็นหลัก

ผู้สนใจส่งผลงานได้ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคมนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-221-3841, 6236115 ถึง 21 ต่อ 1418,1420,1423 ในวันและเวลาราชการ--จบ--

-สส-