หนูด่วนชวนดูแลน้องครั้งที่ 9

06 Nov 2013
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 11.00 น. นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการรถไฟฟ้าบีทีเอส พร้อมพนักงานจะไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของใช้ที่จำเป็นแก่เด็ก ๆ จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในกิจกรรม “หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 9”