ภาพข่าว: มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

03 Aug 2016
นายประสพ สันติวัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง พร้อมเงินบริจาค แก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี ดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทยฯ
ภาพข่าว: มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ