“ดร.อมร”มอบเหรียญที่ระลึก 72 พรรษาในหลวงร.9 ร่วมสมทบจัดสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา

20 Jun 2017
สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมอบเหรียญที่ระลึก 72 พรรษาในหลวงร.9 ให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดจำหน่ายสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา แบบครบวงจร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
“ดร.อมร”มอบเหรียญที่ระลึก 72 พรรษาในหลวงร.9 ร่วมสมทบจัดสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ รับมอบเหรียญประวัติศาสตร์ในมหามงคล เจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 จาก ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อจำหน่ายนำรายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา แบบครบวงจร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โดยภายในงานคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ คณะกรรมการจัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ฯ คุณพรทิพย์ อภิธนาคุณ เลขาธิการคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ฯ และดร.ประจักษ์ แสงสว่าง รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมแถลงถึงพิธีการและโครงการจัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ฯ

ขณะที่ดร.อมร กล่าวถึงความเป็นมาในการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญประวัติศาสตร์ ว่า สืบเนื่องจากสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 55 ตระกูลแซ่ 9 ภาษา 10 ตำบล ได้ร่วมกันจัดโครงการเทิดพระเกียรติภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มโพธิสมภารเทิดภูบาล 5 ธันวา" และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อปี 2539 ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ปีที่ 50 และปี 2542 ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และได้จัดทำเหรียญประวัติศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและชาวไทยเชื้อสายจีนได้มีเหรียญเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นสิริมงคล และนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ

เหรียญประวัติศาสตร์นี้ได้ประกอบพิธีมหามังคลาภิเษก โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมพระราชาคณะ 10 รูป พระสงฆ์ 2542 รูป พระภาวนาจารย์ 108 รูป และอันเชิญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพื่อประกอบพิธีศาสนาทางสายจีน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนได้นำเงินทูลเกล้าถวายฯ จำนวน 72 ล้านบาทแล้ว แต่เนื่องจากมีเวลาประชาสัมพันธ์จำกัดประชาชนโดยทั่วไปมิได้รับทราบทั่วถึง ดร.อมร จึงเก็บรักษาเหรียญบางส่วนไว้อย่างดี และมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคม และพิจารณาเห็นว่า มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสมาร่วม 55 ปี และในปี 2559 ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ จึงมอบเหรียญให้มูลนิธิฯนำไปจำหน่ายนำรายได้จัดสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญา แบบครบวงจร เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป

“ดร.อมร”มอบเหรียญที่ระลึก 72 พรรษาในหลวงร.9 ร่วมสมทบจัดสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา “ดร.อมร”มอบเหรียญที่ระลึก 72 พรรษาในหลวงร.9 ร่วมสมทบจัดสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา “ดร.อมร”มอบเหรียญที่ระลึก 72 พรรษาในหลวงร.9 ร่วมสมทบจัดสร้างศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา