ภาพข่าว: หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 9

14 Nov 2013
นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ รถไฟฟ้าบีทีเอสได้ให้ พัชนียา สุขเจริญ ( กลาง ) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร นำพนักงานบริษัทฯ ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก จำนวน 200 คน โรงเรียนปัญญาวุฒิกร สังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโครงการ ‘หนูด่วนชวนดูแลน้องครั้งที่ 9’ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสารจำนวน 10 กระสอบ ยาสามัญเบื้องต้น และอุปกรณ์การเรียน โดยมี คุณพิมพ์พร ใจใหญ่ ( ซ้าย ) รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร เป็นผู้รับมอบ
ภาพข่าว: หนูด่วนชวนดูแลน้อง ครั้งที่ 9