ภาพข่าว: ไทยคมจับมือ ก.ศึกษาฯ มอบจานดาวเทียม สร้างเครือข่ายการสื่อสาร พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

13 Jun 2014
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการระบบภาคพื้นดิน บมจ.ไทยคม (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์การเรียนรู้ผ่านดาวเทียมแก่กระทรวงศึกษาธิการในโครงการ “ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา” โดยจะให้การสนับสนุนจานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องและอุปกรณ์ แก่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่มีศูนย์กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ขณะเดียวกันความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นการเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างทั้งสององค์กร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา และสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของชาติ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น การถ่ายทอดหลักสูตรของโรงเรียนวังไกลกังวล และเป็นการต่อยอดการพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารเพื่อการศึกษาในระยะยาว ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ สร้างเครือข่ายจิตอาสา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่ผู้ร่วมโครงการ

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นโครงการที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไปยังเยาวชนและชุมชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงอีกกว่า 3,300 แห่ง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้