มหกรรมธงฟ้า ครั้งที่ 1 ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

08 Dec 2014
มหกรรมธงฟ้า ครั้งที่ 1 ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
Type :Exhibition Public
Date :11 December 2014 - 15 December 2014
Detail :สถานที่จัดงาน: อาคาร 5-6
งานแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าโอทอป และสินค้า เกษตร เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหนายสินค้าให้กับ ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนและ เป็นไปตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เวลา:10:00-21:00
Contact Event Organizer
กรมการค้าภายใน กท. พาณิชย์
โทร. 02-542-0047