ธอส.เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษปีแรก 0.87% มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

30 Dec 2014
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขานรับนโยบายรัฐบาลส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำโครงการ “สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558” อัตราดอกเบี้ย ปีแรกเพียง 0.87% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.85% ต่อปี วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 2.5 ล้านบาท เปิดให้ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 มกราคม 2558 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เตรียมวงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษมอบเป็นของขวัญปีใหม่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการ“สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558” อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกเพียง 0.87%ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.85% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี และลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ธอส.เท่ากับ 6.975%) วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ให้กู้เพื่อซื้อ (บ้านใหม่และบ้านมือสอง) ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

สำหรับโครงการ“สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2558” นับเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำมากในปัจจุบัน โดยอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก เฉลี่ยเพียง 2.86% เท่านั้น ซึ่งธนาคารตั้งใจจัดทำขึ้นตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน จึงคาดว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้การกำหนดวงเงินให้กู้ต่อรายไว้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางจำนวนมากเข้าถึงโครงการสินเชื่อดังกล่าวได้ และช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น”นางอังคณา กล่าว

ลูกค้าที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ได้ระหว่างวันที่ 5 - 30 มกราคม 2558 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th