ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" สำรวจเส้นทางการค้าเปิดเสรีอาเซียน

12 Apr 2015
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดสำรวจเส้นทางการค้าเปิดเสรีอาเซียน ณ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โอกาสนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณตัวแทนนายหน้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมอบรมเติมความรู้เทคนิคประกันภัย พร้อมเชื่อมมิตรภาพอันยาวนานให้ "ครอบครัวนวกิจประกันภัย" แนบแน่นอบอุ่นมากยิ่งขึ้น
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" สำรวจเส้นทางการค้าเปิดเสรีอาเซียน