ภาพข่าว: TCELS-มจธ.ร่วมกับบริษัทสุพรีมพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงยา

16 Feb 2015
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผอ.สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.นเรศ ดำรงชัย ผอ. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และนายกำธร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือ เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ทางการแพทย์ พร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยจัดและลำเลียงยา เพื่อเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วในการจัดยาให้ผู้ป่วย และลดข้อผิดพลาดและภาระงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเร็วนี้
ภาพข่าว: TCELS-มจธ.ร่วมกับบริษัทสุพรีมพัฒนาหุ่นยนต์ลำเลียงยา