ภาพข่าว: งานพยากรณ์การกุศลเพื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

05 Nov 2015
คุณนพดล ศิวะวัฒนวงศ์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแกรนด์ ไชน่า (ที่ 2 จากซ้าย), อาจารย์จักรพงษ์ ชินทิตนันท์ (ที่ 1 จากซ้าย) และอาจารย์คมชนก พรนภดล (ที่ 1 จากขวา) ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบรายได้ทั้งหมดจากงานพยากรณ์การกุศล ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 30-31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาต่อไป
ภาพข่าว: งานพยากรณ์การกุศลเพื่อมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย