ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ร่วมบริจาคทุนทรัพย์กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

05 Oct 2022

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย และพร้อมกันนี้ ยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ร่วมบริจาคทุนทรัพย์กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 41 ปี ที่ NTSC เราได้เปิดดำเนินกิจการมา ทางบริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน เราสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายต่อลูกค้า, คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงคุณภาพชีวิตทั้งต่อพนักงานและสังคม นั่นคือจรรยาบรรทางธุรกิจของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ที่เรายึดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน และแต่ละปี บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้มีกิจกรรมดีต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอมาตลอดระยะเวลา 41 ปี

สอบถามข้อมูล, สินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัท สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ 02 840 4373

Email : [email protected]

www.nutritionsc.co.th

Facebook : NutritionscCorporate

ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ร่วมบริจาคทุนทรัพย์กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย