เชฟรอนมอบเงินบริจาค 245,000 บาท แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการ “เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง”

02 May 2019
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 245,000 บาท แก่นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถนะคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุขตามศักยภาพ โดยงบประมาณที่บริษัทฯ มอบให้จะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ 10 สาขาภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ อาทิ การฝึกอาชีพ งานวิจัย การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนตาบอดทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการผลิต จัดหาและให้บริการสื่อ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต
เชฟรอนมอบเงินบริจาค 245,000 บาท แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ ภายใต้โครงการ “เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง”

การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ "Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง" ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงานให้แก่องค์กรนั้น ๆ ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมแล้วกว่า 8,973,920 บาท