ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ ตอกย้ำคุณค่าสังคมเปี่ยมสุขด้วยการให้ มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ จ. เพชรบุรี

28 Aug 2019
บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบไอทีครบวงจรครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้องค์กรของลูกค้าสามารถแข่งขัน ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำในธุรกิจได้ โดยมุ่งพัฒนาระบบการติดตั้งและจำหน่ายฮาร์ดแวร์-ซอฟท์แวร์ทั้งแบบ Commercial, Speciality และ Advance Solution ให้ทันกับเทรนด์เทคโนโลยีที่ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอ IT Solutions ที่เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนต่อลูกค้ามากที่สุด อย่างไรก็ตามเรายังคงเดินหน้าสานต่อโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ คุณเนตรณัฐฐา เรืองประไพ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับคณะนักศึกษาปริญญาโท MBA Executive One-day Program รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อร่วมสนับสนุนมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็ก สร้างความสุข รอยยิ้ม และโอกาส ให้แก่โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของคนตาบอด เมื่อเร็วๆนี้
ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ ตอกย้ำคุณค่าสังคมเปี่ยมสุขด้วยการให้ มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ จ. เพชรบุรี

กิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด โดยเฉพาะด้านการมอบทุนสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมาและมุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อทุกส่วนในสังคม และตอบแทนสังคมด้วยวิถีการปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป ซึ่งการเข้ามาสนับสนุนของใช้จำเป็นให้แก่โรงเรียนฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะมีส่วนช่วยผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้พิการทางสายตาและทำให้ได้รับโอกาสในสังคมมากขึ้นแล้ว ยังนับเป็นการสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของการให้ และช่วยกระตุ้นให้สังคมเรียนรู้ที่จะส่งต่อความสุขให้กันโดยไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.quickserv.co.th พร้อมอัพเดทสินค้าและบริการของบริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด ได้ที่ www.quickserv.co.th/commercial และ https://www.quickserv.co.th/cloud/ ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน www.quickserv.co.th/activities