ภาพข่าว: ม.กรุงเทพจับมือ บ.โอสถสภา จำกัดมอบทุนการศึกษา

08 Feb 2016
มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวรัญชิดา กมลฉัตรนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ทำธุรกิจตั้งแต่ม.2 ด้วยแรงบันดาลใจ ช่วยปลดหนี้พ่อแม่ ปัจจุบันประสบความสำเร็จจากธุรกิจเครื่องสำอาง ม.กรุงเทพต่อยอดความตั้งใจ ให้ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (BUSEM) ตลอดหลักสูตร 4 ปีจำนวนเงิน 450,000 บาท และบ.โอสถสภา จำกัด มอบทุนOSOTSPA YOUNG SUCCESS จำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเจ้าของธุรกิจให้กับนักเรียนของโรงเรียน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ภาพข่าว: ม.กรุงเทพจับมือ บ.โอสถสภา จำกัดมอบทุนการศึกษา