คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน Open House TCAS66 เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร ครูและนักเรียนตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

30 Nov 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดบ้านต้อนรับครู และนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่ให้ความสนใจจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนอิสลามสันติชน โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เป็นต้น ได้เข้ามาค้นหาหลักสูตร และคณะที่ใช่ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน Open House TCAS66 เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร ครูและนักเรียนตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ให้เห็นถึงรายละเอียด จุดเด่น และกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมบนเวทีในลักษณะพูดคุยเสวนากับตัวแทนนักศึกษาจาก 4 คณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ SDU Talk "เรียนสวนดุสิตมีอะไร(ดี)ให้น่าเรียน" และบูธกิจกรรมของพี่ๆ ในแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับเสียงเพลงและเกมต่างๆ พร้อมของรางวัลมากมาย

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต ภาคปกติ ปี 2566 (TCAS66) 7 หลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www.m-sci.dusit.ac.th หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-244-5700-2 รอน้องๆ เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน Open House TCAS66 เปิดบ้านแนะนำหลักสูตร ครูและนักเรียนตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก