สุดยอดทีมนักศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

10 Oct 2016
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษา โดย น.ส. ดวงนภา ลิมปิผลไพบูลย์ นายนนท์ พฤกษ์ศิริ และ น.ส. กนกพร ซื่อสัตย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการสอบเข้มข้นพร้อมโชว์ไหวพริบโดดเด่น คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยปีนี้มีนิสิตนักศึกษา เข้าแข่งขัน 696 คน จาก 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สูงสุดตั้งแต่จัดการแข่งขัน
สุดยอดทีมนักศึกษาจาก คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งปลูกฝังความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินขั้นพื้นฐาน (financial literacy) แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดแข่งขันในระดับอุดมศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ยังคงความเข้มข้นในการแข่งขัน ทั้งข้อสอบวัดความรู้ที่ได้มาตรฐานและออกข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ รวมทั้งยังเข้มข้นด้วยรูปแบบการแข่งขันที่นิสิต นักศึกษาจะต้องแสดงไหวพริบในการแก้ปัญหาและนำเสนอจากโจทย์สถานการณ์ที่ได้รับ ซึ่งในปีนี้มีนิสิตนักศึกษาจากทุกคณะ ทุกสาขาวิชาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 696 คน จาก 60 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างสถิติสูงที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในปีนี้ มีสุดยอดทีมเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัล ได้แก่

· รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีมของ น.ส. ดวงนภา ลิมปิผลไพบูลย์ นายนนท์ พฤกษ์ศิริ และ น.ส. กนกพร ซื่อสัตย์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

· รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ ทีมของ น.ส. วชิรศรี สุวรรณโข นายธีรเชษฐ์ เชาว์มีเพิ่ม และ น.ส. จุฑามาศ เจริญสุข จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

· รางวัลทีมชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ ทีมของ นายณัฐธี หมั่นดี นายเขมกร ศรีจรรยานนท์ และ นายนำทรัพย์ ศรีสกลกิจ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา และเกียรติบัตร อีกทั้งยังได้รับทุนศึกษาดูงานต่างประเทศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย

การแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมประกันชีวิตไทย และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมสนับสนุนโดยมูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ติดตามผลการแข่งขันได้ที่www.set.or.th/phetecon

"ทศวรรษที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืน"