ภาพข่าว: จิสด้า สัมมนาวิชาการ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

01 Dec 2016
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง(ที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดงานสัมมนาวิชาการ "การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัยมลพิษ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง โดยมี มร.แชด วีแลนด์(ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้เชียวชาญทางด้านเทคโนโลยี บริษัท โคดาร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา, ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี (ที่ 2 จากซ้าย)ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.),พ.ต.ท.อนุชิต หลักโลก (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ และนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)พร้อมทั้งหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ร่วมงานสัมนา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ภาพข่าว: จิสด้า สัมมนาวิชาการ ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล