ข่าวประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ | newswit

PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อมีแนวทางและมาตรฐานในการสอนที่ได้รับการรับรองจาก PDPC – 11:36
สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
SPU บริการวิชาการสู่สังคม จัดการสัมนาการประยุกต์ใช้ Voice Mirroring ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 18 Sep
สัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series
สัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series
for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology ครั้งที่ 1 หลักสูตร Introduction to Docker – วันศุกร์ที่ 15 31 Aug
วว. จัดงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
วว. จัดงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
APEC Capacity Building Workshop on Testing Methods for Internet of Things (IoT) Products – ทั้งนี้ 22 Aug
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (Online) Silver Hours in Geriatrics ครั้งที่ 9 หัวข้อ Geriatric Emergency : First Aid for the 26 Jul
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง IoT
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง IoT
Talks 2023 : เรียนจบไม่ตกงานกับสายงานด้าน IoT – ต้อนรับฤดูกาลนักศึกษาจบใหม่ กับหัวข้อ 26 Jun
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
มจพ. ร่วมกับ บ.เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด สัมมนาวิชาการ S. Super Campus Tour ครั้งที่ 15 – ขอเชิญชวนคณาจารย์ 21 Jun
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 19 Jun
SPU ร่วมเวทีอภิปรายและออกบูธแสดงผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่
SPU ร่วมเวทีอภิปรายและออกบูธแสดงผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่
การประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ของ สป.อว. – (เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2566) 16 Jun
ARV ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองน่าอยู่
ARV ตอบรับยุทธศาสตร์ชาติด้านเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน ส่ง VARUNA และ BEDROCK จัดแสดงนวัตกรรมภายในงานสัมมนาวิชาการ เมืองยั่งยืน 2023 21 - 22 มิ.ย.นี้ – 15 Jun
วว. จัดสัมมนาวิชาการ ปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
วว. จัดสัมมนาวิชาการ ปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
– โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งหน่วยงานพันธมิตรร่วมเป็นเกียรติด้วย 15 Jun
โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดสัมมนาวิชาการ
โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดสัมมนาวิชาการ
แพทย์ พยาบาล หัวข้อ The Next Challenge in Kidney Transplant and Hemodialysis – 01 Jun
SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
SPU ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ การออกแบบ และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง – วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 16 May
โรงพยาบาลพระรามเก้า ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
โรงพยาบาลพระรามเก้า ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ The Next Challenge in Kidney Transplant and Hemodialysis – ทั้งนี้ โรงพยาบาลพระรามเก้าได้รับเกียรติจาก 16 May
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง IoT Talks 2023 : How IoT and Metaverse Impact our Business จาก ICT ม.มหิดล – วิทยากร โดยคุณพงศ์วุฒิ 24 Apr
International Symposium on World
International Symposium on World
Social Work Day โดยศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม – วัตถุประสงค์ 17 Apr
กัลเดอร์มา ยกระดับผู้นำนวัตกรรมความงาม
กัลเดอร์มา ยกระดับผู้นำนวัตกรรมความงาม
เชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไทยและระดับนานาชาติ ร่วมงาน GAIN Inspire – เภสัชกรพิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์ 10 Apr
กระทรวง พม.จัดสัมมนาระดับนานาชาติ
กระทรวง พม.จัดสัมมนาระดับนานาชาติ
การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – นายอนุกูล ปีดแก้ว 30 Mar
สัมมนาวิชาการ FPGA Accelerator
สัมมนาวิชาการ FPGA Accelerator
for Embedded Systems & Enterprise Computing – สัมมนาวิชาการ "FPGA Accelerator for Embedded Systems & 24 Mar
มจพ. ร่วมกับ บริษัท เพรซิเดนท์
มจพ. ร่วมกับ บริษัท เพรซิเดนท์
เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเวทีระดับชาติ การยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยสู่สากลในยุคดิจิทัลด้วยยานยนต์ไฟฟ้า 21 Dec
วตท. จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
วตท. จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
6 สถาบัน Sustainability for Prosperity and Stability – สัมมนาวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลักสูตรผู้ 15 Dec
อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า
อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า
อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า – นายประสิทธิ์ เกิดโต 09 Dec
มนัญญา เปิดงาน พืชสวนก้าวหน้า
มนัญญา เปิดงาน พืชสวนก้าวหน้า
(Hortex'2022) ครั้งที่ 17 มหกรรมนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพืชสวนสุดยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออก – นางสาวมนัญญา 08 Dec
คณะการท่องเที่ยวฯ มธบ.จัดสัมมนา
คณะการท่องเที่ยวฯ มธบ.จัดสัมมนา
โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ททท.เผย 5 เทรนด์ท่องเที่ยวปี 2023 Wellnessและอาหารมาแรง – 07 Dec
GIT โชว์ศักยภาพงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
GIT โชว์ศักยภาพงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3 – ทั้งนี้ GIT ได้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Poster Presentation ในโครงการ Influence of 06 Dec
อพวช. เปิดเวทีสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติ
อพวช. เปิดเวทีสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับนานาชาติ
ในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ครั้งที่ 3 – ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ 02 Dec