ข่าวประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ | newswit

Automotive Summit 2024 สัมมนาวิชาการด้านยานยนต์
Automotive Summit 2024 สัมมนาวิชาการด้านยานยนต์
มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน – สถาบันยานยนต์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านยานยนต์ 13 Jun
กองทุนโรงมะเร็งในเด็กฯ จัดสัมมนาวิชาการ
กองทุนโรงมะเร็งในเด็กฯ จัดสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก – สำหรับแพทย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ CME 3.5 หน่วยกิต 12 Jun
โครงการสัมมนาวิชาการ MUICT-AST
โครงการสัมมนาวิชาการ MUICT-AST
The Series for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology เรื่อง Youtube ด้วยมือถือ – 31 May
วว. /บพข. เครือข่ายพันธมิตร แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัด
วว. /บพข. เครือข่ายพันธมิตร แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านความก้าวหน้าเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์บำบัด
– ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ โครงการการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิต 30 May
Automotive Summit 2024 มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน
Automotive Summit 2024 มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน
– สถาบันยานยนต์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2024 ร่วมรับฟังและการแบ่งปันประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 21 May
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่ายและ
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่ายและ
10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จัดสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน SoTL9 – ม.วลัยลักษณ์ 07 May
ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
SoTL9 – รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 05 Apr
วช. โดย ศูนย์ HTAPC ชี้ทางรอดฝุ่น PM2.5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องใช้ข้อมูลจากงานวิจัย เร่งปรับพฤติกรรม ผสานความร่วมมือ – ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ให้การสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกลุ่มเรื่อง Haze Free Thailand และปัญหาฝุ่น PM2.5 มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การริเริ่มก่อตั้ง เกิดเป็น
เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต
เมื่อโลกดิจิทัลคือสิ่งจำเป็นในอนาคต
มาร่วมเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลไปด้วยกัน – หัวข้อ UNLEASHING THE POWER OF DIGITAL 23 Feb
NEX นำยานยนต์ ไฟฟ้าร่วมจัดแสดง
NEX นำยานยนต์ ไฟฟ้าร่วมจัดแสดง
ในงานสัมมนาวิชาการ ขนส่งสัมพันธ์ ๓ เหล่าทัพ ครั้งที่ ๕๒ – 16 Jan
ทรูบิสิเนส เผยมุมมอง…นำข้อมูลช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต
ทรูบิสิเนส เผยมุมมอง…นำข้อมูลช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคต
ให้เตรียมรับมือได้ทัน สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจ พร้อมแข่งขันได้ในตลาดโลก ในงานสัมมนาวิชาการ NBTC Academic and Futuristic 22 Dec
วว. /AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
วว. /AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
AIST-TISTR Mini Symposium 2023 – พร้อมทั้งมีการบรรยายจาก คณะนักวิจัยจากหน่วยงาน AIST และ วว. 13 Dec
ก.ล.ต. จัดสัมมนาวิชาการ SEC Capital
ก.ล.ต. จัดสัมมนาวิชาการ SEC Capital
Market Symposium 2023 เสริมสร้างงานวิชาการด้านตลาดทุน – ทั้งนี้ ในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ 30 Nov
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Sliver Hours ครั้งที่ 12 (Online) (ไม่มีค่าใช้จ่าย) – Geriatric Emergency: Aortic 27 Nov
ซีเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยสู่อนาคต
ซีเอ็ด จัดสัมมนาวิชาการ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยสู่อนาคต
ในงาน SE-ED ACADEMIC DAY 2024 – คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น กล่าวว่า 20 Nov
Monotype เข้าร่วมงาน BITS10 โชว์ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตัวอักษร
Monotype เข้าร่วมงาน BITS10 โชว์ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตัวอักษร
ผสานเอกลักษณ์ของตัวอักษรภาษาถิ่นเข้ากับแบรนด์ระดับโลก – สองนักออกแบบ เรียวตะ โดอิ (Ryota Doi) และ ตี้ เถา (Di 13 Nov
โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์
โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ CU Pediatric Hematology/Oncology Conference ครั้งที่ 2 – 01 Nov
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ
โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ
หัวข้อ An In-depth Exploration of Social Listening Tools – หัวข้อสนทนาSocial Listening คืออะไรการนำ Social 25 Oct
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ(Online)
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ(Online)
Silver Hours in Geriatrics ครั้งที่ 11 หัวข้อ Geriatric Emergency : Best Practices in Ground and Air Transport Care for 24 Oct
มจพ. จัดงานสัมมนาวิชาการแห่งชาตินวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
มจพ. จัดงานสัมมนาวิชาการแห่งชาตินวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
– ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 19 Oct
สัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series
สัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series
for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology เรื่อง Rebranding เพื่อองค์กร – MUICT-AST The series for 16 Oct
PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PDPC เดินหน้าจัดการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้สอนหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อมีแนวทางและมาตรฐานในการสอนที่ได้รับการรับรองจาก PDPC – 21 Sep
สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
SPU บริการวิชาการสู่สังคม จัดการสัมนาการประยุกต์ใช้ Voice Mirroring ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 18 Sep
สัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series
สัมมนาวิชาการ MUICT-AST The series
for Mahidol People เพื่อคนมหิดลให้รู้ทัน Technology ครั้งที่ 1 หลักสูตร Introduction to Docker – วันศุกร์ที่ 15 31 Aug
วว. จัดงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
วว. จัดงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
APEC Capacity Building Workshop on Testing Methods for Internet of Things (IoT) Products – ทั้งนี้ 22 Aug
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
ขอเรียนเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ (Online) Silver Hours in Geriatrics ครั้งที่ 9 หัวข้อ Geriatric Emergency : First Aid for the 26 Jul
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง IoT
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง IoT
Talks 2023 : เรียนจบไม่ตกงานกับสายงานด้าน IoT – ต้อนรับฤดูกาลนักศึกษาจบใหม่ กับหัวข้อ 26 Jun
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
มจพ. ร่วมกับ บ.เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด สัมมนาวิชาการ S. Super Campus Tour ครั้งที่ 15 – ขอเชิญชวนคณาจารย์ 21 Jun