งานสัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ณัฐธิดา ช่วยบ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) วิศวกรโรงงานอาวุโส บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ เทคโนโลยี AR และ VR กับการยกระดับบุคลากรเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จและเปิดตัวนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการประหยัดพลังงานด้วย Immersive Technology ที่จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหก

ร่วมเสวนา

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๕:๒๓