พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดตัว Cha-Ching Curriculum (ชะ-ชิ้ง) หลักสูตรพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน

21 Aug 2018
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น (Prudence Foundation) องค์กรการกุศลในเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตร Cha-Ching หลักสูตรพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ 360 องศา

ภายในงานแถลงข่าว มร.มาร์ค แฟนซี ผู้อำนวยการบริหาร พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชั่น ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มร.อามัน โชวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานองค์กร จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย จะมาร่วมให้ข้อมูลและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้

วัน: วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

เวลา: 10:00 – 12:00 น.

สถานที่: กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ห้องจันทรเกษม ชั้น 1

กำหนดการ

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.30 – 10.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

10.35 – 11.10 น. ผู้จัดงานกล่าวให้ข้อมูล

11.10 – 11.15 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

11.15 – 11.25 น. Q&A

11.30 น. จบงาน