FWD ประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ประเดิมแห่งแรกโรงเรียนวัดเจริญบุญ จังหวัดปทุมธานี

10 Jul 2023

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต นำโดย อาสาสมัครพนักงาน จำนวน 20 คน ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย หรือ JA Thailand ในฐานะครูพี่เลี้ยง ลงพื้นที่เวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านการเงินในโครงการ JA SparktheDream แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 56 คน ณ โรงเรียนวัดเจริญบุญ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน ทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตที่จำเป็นพื้นฐานให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินได้อย่างรอบคอบ ตลอดจนสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตัวเองและครอบครัว

FWD ประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ประเดิมแห่งแรกโรงเรียนวัดเจริญบุญ จังหวัดปทุมธานี

โครงการ JA SparktheDream นำเสนอความรู้ทางการเงินใน 3 บทเรียนหลัก ได้แก่ บทเรียนที่ 1) การหารายได้ การเก็บออม และการใช้จ่าย บทเรียนที่ 2) การวางแผนทางการเงิน บันทึกรายรับ รายจ่าย และบทเรียนที่ 3) แรงบันดาลใจและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของเกมจำลองสถานการณ์ แบบทดสอบ และกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยใช้เนื้อหาที่เข้าใจง่ายและออกแบบให้สามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ JA SparktheDream สามารถเข้าไปดูได้ที่: https://jasparkthedream.org/

FWD ประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน ประเดิมแห่งแรกโรงเรียนวัดเจริญบุญ จังหวัดปทุมธานี