ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย มอบรางวัล 'Company of the Year 2562’ ในโครงการ “JA Company Program”

09 Mar 2020

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย มอบรางวัล 'Company of the Year 2562’ ในโครงการ “JA Company Program”

ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล 'Company of the Year 2562’ แก่โรงเรียนอำนวยศิลป์ ในโอกาสชนะเลิศการแข่งขันโครงการ JA Company Program ประจำปี 2562 จากจำนวนโรงเรียนที่ร่วมแข่งขันทั้งหมด 40 โรงเรียน ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 เมื่อเร็วๆนี้ โดย 'Junior Achievement Company Program’ (JA Company Program) เป็นโครงการหลักสูตรภาษาไทย ที่ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย ดำเนินการและพัฒนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยมุ่งให้ความสำคัญกับเยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต ผ่านการเรียนการสอนจากเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน 'ครูอาสาสมัคร’ และฝึกทักษะการประกอบธุรกิจจากประสบการณ์จริงทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การร่วมกันจัดตั้งบริษัท ระดมทุน วางแผนธุรกิจ ปฏิบัติตามแผนธุรกิจให้สำเร็จ ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาขายได้จริง กระทั่งการชำระบัญชีเพื่อปิดกิจการ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยตลอด 9 ปีที่ได้ดำเนินการมา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน 185 โรงเรียน นักเรียนรวมกว่า 5,000 คน และครูอาสาสมัคร ธนาคารกรุงเทพ รวม 112 คน./