เอ็นไอเอ ชวนเยาวชนไทยร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรน้อย ในงานมหกรรมวิทย์ฯ

20 Aug 2018
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชวนเยาวชนไทยร่วมเรียนรู้การเป็น นวัตกรน้อยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ภายใต้ธีม"Young AgTech Innovator" ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร (STEAM4Innovator) ซึ่งจะเน้นศักยภาพด้านธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์
เอ็นไอเอ ชวนเยาวชนไทยร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรน้อย ในงานมหกรรมวิทย์ฯ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์ในปีนี้ว่า "มหกรรมวิทยาศาสตร์ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" สำหรับในปีนี้กิจกรรมที่ NIA นำมาร่วมสนุกกับเยาวชนจะเน้นกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมผ่าน 4 กระบวนการ STEAM4Innovator โดยมีโจทย์ท้าทายในธีม "Young AgTech Innovator" ให้น้องๆ ได้มีโอกาสคิด ออกแบบ และลงมือทำการควบคุมการทำเกษตรสมัยใหม่บนพื้นที่กว่า 320 ตารางเมตร"

"Agtech คือการปฏิวัติการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของโลกอย่างสิ้นเชิงผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะมองในมุมของกระบวนการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้จะแบ่งเป็น 4 ฐาน เริ่มจากฐานที่ 1 จะเป็นการเรียนรู้ปัญหา และใช้ความรอบรู้เรื่อง STEAM สร้างแรงบันดาลใจในการแก้ไข ฐานที่ 2 ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในประเทศต่างๆ และใช้จินตนาการสร้างความคิดเพื่อต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยในฐานนี้จะให้น้องๆได้มีโอกาสคิดและเขียนในแผ่นการเรียนรู้ เพื่อรวบยอดไอเดียออกมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา จากนั้นต่อฐานที่ 3 ด้วยการทดลองทำจริง และคิดวิเคราะห์เชิงธุรกิจ จะมีกระบะดินให้น้องได้ทดลองใช้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ ในดิน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายน้ำ ปรับแสง ปรับ pH ฯลฯ เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้อัตโนมัติ ฐานนี้น้องๆ จะได้ตักดินที่เหมาะกับการปลูกพืชของน้องกลับไปดูแลที่บ้านด้วย และปิดท้ายกันที่ฐานที่ 4 จะเป็นการผลิตจริงขายจริง ทำบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงจะได้เรียนรู้ การทำข้อมูลสำคัญและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า และช่องทางการขายสมัยใหม่ ตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมดีๆ นี้ จัดตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคมนี้ ณ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี"

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.th หรือfacebook.com/niathailand

เอ็นไอเอ ชวนเยาวชนไทยร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรน้อย ในงานมหกรรมวิทย์ฯ เอ็นไอเอ ชวนเยาวชนไทยร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรน้อย ในงานมหกรรมวิทย์ฯ เอ็นไอเอ ชวนเยาวชนไทยร่วมสนุกพร้อมเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรน้อย ในงานมหกรรมวิทย์ฯ