"กรมวิทย์" จับมือเอกชนวิจัย มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) กำจัดยุง

20 Nov 2018
ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากยุงลาย กลายเป็นปัญหาด้านระบาดวิทยาระดับโลก ซึ่ง ผลงานนวัตกรรมป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการประกาศในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนตุลาคม 2561
"กรมวิทย์" จับมือเอกชนวิจัย มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) กำจัดยุง

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม (MEDHUBNEWS.COM) และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึง ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย กำหนดนโยบายที่จะใช้ความรู้วิทยาศาสตร์นวัตกรรมมาแก้ปัญหาโรคติดต่อสำคัญของประเทศ

เช่น ไข้เลือดออก ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมวิจัยกับภาคเอกชนไทย คือ บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB)

โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ ITAP กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนได้รับการจดทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย และประกาศสู่สาธารณะโดยสำนักงบประมาณ เมื่อเดือนตุลาคม 2561

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนวิชาการในการพัฒนานวัตกรรมโดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และนายอภิวัฏ ธวัชสิน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อมสำหรับ มอสด๊อบ ทีบี (MOSDOP TB) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน (diflubenzuron)ซึ่งเป็นสารที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงโดยออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์สารไคติน (chitin) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างผนังลำตัวแมลง ทำให้ลูกน้ำยุงไม่สามารถเจริญเป็นยุงตัวเต็มวัยได้และตายในที่สุด

ทั้งนี้ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะ 3 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ชิคุนกุนยา

มอสด๊อบ ทีบี มีอัตราการใช้ 1 เม็ด ต่อ น้ำ 200 ลิตร โดยสารออกฤทธิ์ไดฟลูเบนซูรอน จะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ทำให้ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือน

ผลการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติด้าน สุขภาพ และสาธารณสุขแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หรือ Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  (The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 44(5):753-60 - September 2013) และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่สำคัญคือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยและมีภาครัฐ ให้การสนับสนุนวิชาการจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

จึงได้มีการจัดจำหน่ายโดย บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-2999