สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น

15 Jun 2022

ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์การพัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ระบบรักษาความเย็นสำหรับตัวอย่างและวัคซีน จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือโรคโควิด 19

สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น

ภายในงาน Mr. NASHIDA Kazuya เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย และ Mr. MORITA Takahiro หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) สำนักงานประเทศไทย มอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พัฒนาห้องปฏิบัติการและเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันโรคติดเชื้อภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการไทยกับญี่ปุ่นผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) โดยการอำนวยการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบห้องปฏิบัติการระดับชาติเพื่อรับมือโรคโควิด 19) (The Project for Strengthening National Laboratory System in Responding to COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโครงการเพิ่มขีดความสามารถสถาบันด้านโรคติดเชื้อเพื่อรับมือโรคโควิด 19 (The Project for Capacity Building of Infectious Disease Institute in Responding to COVID-19) กรมควบคุมโรค โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พัฒนาห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับโรคโควิด 19 จำนวน 55 รายการ รวมทั้งอุปกรณ์ระบบรักษาความเย็นสำหรับตัวอย่างและวัคซีน จำนวน 87 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

นายอนุทิน กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินทุนสนับสนุนผ่านองค์การอนามัยโลก วัคซีน เครื่องผลิตออกซิเจน รวมถึงวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น และ JICA ที่มีต่อประเทศไทยมาโดยตลอด การสนับสนุนวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมาก เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีของรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย จะร่วมมือกันต่อสู้กับการระบาดโรคโควิด 19 ในทุกๆ ด้านต่อไป

สธ.จับมือ กรมวิทย์ฯ รับมอบวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และพัฒนาห้องปฏิบัติการจากรัฐบาลญี่ปุ่น