ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า'90 ประจำปี 2562

24 Oct 2019
ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และ ประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พิธีมอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า'90 ประจำปี 2562 แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีของสถาบันพระบรมราชชนก ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 510 ทุน และมอบให้กับองค์กรการกุศล จำนวน 24 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,400,000 บาท ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาสมเด็จย่า'90 ประจำปี 2562

มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษาดังกล่าวในปี 2533 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก จำนวนทุนละ 10,000 บาท ต่อปี อย่างต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการพยาบาล 4 ปี ปัจจุบันมีผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 1,098 คน จำนวนทุนที่มอบไปแล้วรวมทั้งสิ้น 5,304 ทุน เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการพยาบาลและการสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วย