กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

บีจีไอ กรุ๊ป เซ็น MOU ในอินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจีโนมิกส์

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๕๔

บีจีไอ กรุ๊ป (BGI Group) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)รวม 3 ฉบับก่อนการประชุมสุดยอดจี 20 ที่บาหลี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย และสถาบันเทคโนโลยีเดล (Institut Teknologi Del) ครอบคลุมความริเริ่มในการพัฒนาจีโนมิกส์

ยูนิลีเวอร์ สานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสร้างโลกที่น่าอยู่ บริจาคชุด CPE จำนวน 3,000

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๑๘

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคชุด CPE 3,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ