กระทรวงสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เร่งให้ความรู้การนำใบกัญชามาปรุงอาหารในตลาด กทม. - ติดป้ายให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจน

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๑

นายพินิต อารยะศิลปะธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการให้คำแนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.และตลาดเอกชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัดว่า