ภาพข่าว: “รมช. ศธ. ลงพื้นที่ วษท.ราชบุรี”

12 Nov 2019
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคกลาง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในการเตรียมลงพื้นที่ประชุม ครม. สัญจร พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี
ภาพข่าว: “รมช. ศธ. ลงพื้นที่ วษท.ราชบุรี”