ข่าวประชาสัมพันธ์ราชบุรี | newswit

1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม
1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม
เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู 11 Apr
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) ภาคตะวันตก สู่การประกวดต้นแบบศพก.ระดับประเทศ – โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้กา 08 Apr
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
เกษตรเขต 2 ขับเคลื่อนงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
GAP ภายใต้คณะทำงานความร่วมมือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตร GAP พืช ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิสสก.2 จ.ราชบุรี 01 Apr
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร – วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย 25 Mar
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 สู่ศพก.ระดับประเทศ – ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก 25 Mar
ดี-แลนด์ กรุ๊ป บุกชิงแชร์อสังหาฯ
ดี-แลนด์ กรุ๊ป บุกชิงแชร์อสังหาฯ
เมืองรอง เดินหน้าเปิดตัวบ้านหรู เดอะพราว เพรสทีจ บายพาส-ราชบุรี บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง พร้อมเปิดบ้านและเปิดจอง 25 Mar
ดี-แลนด์ กรุ๊ป บุกชิงแชร์อสังหาฯ
ดี-แลนด์ กรุ๊ป บุกชิงแชร์อสังหาฯ
เมืองรอง เดินหน้าเปิดตัวบ้านหรู เดอะพราว เพรสทีจ บายพาส-ราชบุรี บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง พร้อมเปิดบ้านและเปิดจอง 25 Mar
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
มอบเงิน 3 ล้านบาท สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลในราชบุรี 9 แห่ง ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงงานราชบุรี – 22 Mar
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 กรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนเกษตรกรต้นแบบ ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้สู่การขยายผล โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12 Mar
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่
2 จังหวัดราชบุรี ประชุมขับเคลื่อนงานกรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันตก – โดยได้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา 06 Mar
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลักดันการทำนาเกลือทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม สู่มรดกโลก – 06 Mar
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานส่งแสริมการเกษตร – วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ 27 Feb
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
เกษตรเขต 2 จัดประชุมผลักดันเกลือทะเลไทยสู่มรดกทางการเกษตรโลก
(GIAHS) ครั้งที่ 1 – โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ1. 23 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการสร้างธนาคารอาหารชุมชนต้นแบบแม่บ้านเกษตรกร
จ.ราชบุรี – โดยดำเนินการในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 20 Feb
เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
เกษตรเขต 2 ร่วมประชุมพัฒนาการเขียนข่าวเพื่อการส่งเสริมการเกษตร
– นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางสาวเชาวนีฐ์ 20 Feb
เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
เกษตรเขต 2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 2/2567 เพื่อขับเคลื่อนงานภาคตะวันตก – 16 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
สสก.2 จ.ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร – โดยนายประสาน ปานคง 15 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในมะพร้าว
สสก.2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในมะพร้าว
– เพื่อเตรียมการติดตามสถานการณ์หนอนหัวดำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
สสก.2 จ.ราชบุรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยาน ร.2 – โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง 04 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน
สสก.2 จ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรภาคตะวันตก – 02 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 – 02 Feb
สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
สสก.2 จ.ราชบุรี จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพ
YSFสู่ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตร – โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน Young Smart Famer 25 Jan
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก รณรงค์ลดการเผาพื้นที่เกษตร
ปี 2567 พร้อมกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผา สู่การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร – โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง 23 Jan
NTSC ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
NTSC ร่วมสนับสนุนสิ่งของเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ โรงเรียนสินแร่สยาม – ทั้งนี้โรงเรียนสินแร่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 22 Jan
ชมรมกอล์ฟ สมุทรสาคร สร้างชื่อ
ชมรมกอล์ฟ สมุทรสาคร สร้างชื่อ
พาเหรดเข้ารอบมหกรรมที่ราชบุรี ทั้งเยาวชนและอาวุโส – สรุปรายชื่อนักกีฬาเยาวชนกอล์ฟ จังหวัดสมุทรสาคร 22 Jan
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5 – ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ 22 Jan