กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศคธ. จับมือ กศน. พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๘:๐๓

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ขับเคลื่อนนโยบาย ปฏิรูปการพัฒนาครู ทั้งระบบ

๐๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๑:๑๒

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ขับเคลื่อนนโยบาย ปฏิรูปการพัฒนาครู ทั้งระบบเร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการเมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2564 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไทย

เครือรัฐโดมินิกาเปิดตัวโครงการเพิ่มพูนทักษะครูผู้สอน เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ ๑๔:๕๐

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการของเครือรัฐโดมินิกาได้จัดโครงการ Professional Development Training ที่จัดขึ้นสำหรับครูผู้สอน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานขั้นสูง