กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สอศ.ร่วมกับภาคเอกชนเสริมความแข่งแกร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๐๕

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ(STEM Career Academies - Smart Agriculture) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนครีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลาง โดยมี เด็กหญิงนารานิชานัฐ นาคะนิธิ ตัวแทนทีม Wonderkids Thailand ขึ้นรับรางวัลบนเวที ณ หอประชุมคุรุสภา ที่มา: Wonderkids

รับโล่รางวัล

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๓๔

ศคธ. จับมือ กศน. พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

๑๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๘:๐๓

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้