กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สอศ.ร่วมกับภาคเอกชนเสริมความแข่งแกร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

๑๖ มิ.ย. ๒๐๒๒ ๑๐:๐๕

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาโมเดลการศึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ(STEM Career Academies - Smart Agriculture) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา