กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศคธ. จับมือ กศน. พัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System

๑๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๘:๐๓

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาศูนย์ให้คำปรึกษา กศน. ในรูปแบบ Learning and Mind Care System เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีองค์ความรู้

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ขับเคลื่อนนโยบาย ปฏิรูปการพัฒนาครู ทั้งระบบ

๐๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๒

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ขับเคลื่อนนโยบาย ปฏิรูปการพัฒนาครู ทั้งระบบเร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการเมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2564 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไทย