TK park เปิดดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 62

19 Aug 2019
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดนิทรรศการดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน "TK Miracle Park" ชู "การอ่าน" เชื่อมต่อแรงบันดาลใจสู่ไอเดียใหม่ที่สร้างสรรค์ นำเสนอให้เห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อกลับไปหาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนานแล้วนำไปต่อยอดสู่ความรู้ใหม่ๆ พบกับกิจกรรมสนุกๆ กับการสำรวจความรู้ตั้งแต่นอกโลกจนถึงตัวเรา กับความรู้ 4 ด้าน คือ โลกและอวกาศ ร่างกาย อาหาร และวิทยาศาสตร์ทั่วไป แล้วเชื่อมแรงบันดาลใจจากบุคคลสำคัญ ต่อยอดกล่องความรู้ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ ผ่านหลากหลายรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ Discover Knowledge, Connection Idea, Ignite Inspiration เปิดให้เยาวชนและผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน "TK Miracle Park" ที่ บูธ TK park ฮอลล์11 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562นี้ เวลา 09.00-19.00 น.
TK park เปิดดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 62 TK park เปิดดินแดนมหัศจรรย์แห่งการอ่าน ในงานมหกรรมวิทย์ฯ 62